Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІІ кварталі 2018 року

Створено: 2018-10-17 06:06:58Оновлено: 2018-10-17 06:26:03

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІІ кварталі 2018 року

     Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

     У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

     В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Аналітична робота

     Протягом ІІ кварталу 2018 року робота здійснювалась згідно з затвердженим по департаменту фінансів міської ради планом роботи. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА, в т.ч. узагальнювалась інформація виконавчих органів міської ради відповідно до завдань Міністерства фінансів України, ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Східного офісу Держаудитслужби, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

- стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2017 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- проведення аналізу витрачання бюджетних коштів на виконання депутатських повноважень та складання відповідного звіту про витрачання коштів на виконання депутатських повноважень депутатами міської ради; - здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;

- здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби України у місті, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках міського бюджету;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей;

- надання щомісячно до органу держказначейської служби у місті поденного касового плану міського бюджету. Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту. Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян. Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові для участі у семінарах та круглих столах, колегіях облдержадміністрації тощо.

Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Східного офісу Держаудитслужби, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі.

За ІІ квартал 2018 року виконано 506 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА − 197, облдержадміністрації − 16, міської ради та її виконавчого комітету – 198, інших контрольних завдань – 95. Щопонеділка готувалась інформація про надходження та використання коштів міського бюджету (за тиждень), яка оприлюднювалася на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради. Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

Методична робота.

     Складено звіт про роботу департаменту фінансів за І квартал 2018 року, надано відповідну інформацію до виконавчого комітету міської ради. Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників. Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо. Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету. Проводилися оперативні наради у директора департаменту фінансів з приводу нагальних питань.

Організаційна робота.

     Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, об’єднаною державною податковою інспекцією у місті, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

Проведено опрацювання, аналіз і погодження паспортів бюджетних програм на 2018 рік, наданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, для затвердження їх спільним наказом департаменту фінансів і головних розпорядників коштів у рамках програмно-цільового методу бюджетування.

Підготовлено 7 розпоряджень міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2018 рік». Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних асигнувань міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на сесіях міської ради.

Вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів відповідно до бюджетного законодавства, складались довідки про уточнення показників та надавались управлінню державної казначейської служби у місті.

Приймались від головних розпорядників бюджетних коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» інформаційні дані щодо фактично нарахованих сум допомог, пільг та субсидій, що фінансуються з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету для узагальнення та надання зведених даних по місту до департаменту фінансів облдержадміністрації.

На виконання контрольного завдання Міністерства фінансів України до ДФ ОДА надано прогноз доходів міста Кам’янського на 2019-2021 роки у розрізі фондів та джерел надходжень з обґрунтуванням, а також оцінку очікуваного виконання доходів у 2018 році. З метою захисту інтересів органів місцевого самоврядування опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування місцевих податків і зборів» та до Асоціації міст України надано пропозиції та зауваження щодо виключення запропонованих змін, або включення та доповнення необхідних змін, з обґрунтуваннями.

     На виконання листа Державної аудиторської служби України з метою проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів Дніпропетровської області до департаменту фінансів облдержадміністрації підготовлено та надано необхідні матеріали за наданими формами. Підготовлено та направлено листи до Міністерства фінансів України (від 15.01.2018 №2вих-04/16, від23.04.2018 №2вих-04/183), Народних депутатів України (Кривенку В.М. від 16.05.2018 №1вих-04/13, Купрію В.М. від 16.05.2018 №1вих-04/14 та Дубініну О.І. від 16.05.2018 №1вих-04/15) щодо сприяння вирішення питання на законодавчому рівні можливості використання на інші об'єкти економії субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих териротирій, що склалася на рахунках загального та спеціального фондів місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року.

    Проведена робота щодо укладення договорів про перерахування субвенції з міського бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів з:

- Кам’янським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області;

- Кам’янським міським відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області;

- об’єднаним міським військовим комісаріатом Дніпропетровської області - державною установою «Кам’янська виправна колонія (№34)».

Протягом звітного кварталу проводилась певна робота щодо моніторингу надходжень до цільового фонду та правильності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів.

Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо.

До департаменту фінансів облдержадміністрації направлено інформацію щодо розміру ставок із земельного податку та орендній платі за землю за 2017-2018 роки по основних видах земель відповідно до рішень Кам’янської міської ради. На виконання контрольного завдання Міністерства фінансів України від 20.03.2018 №06130-04-8/7445, з метою своєчасної та належної розробки показників бюджету на 2019 рік та для забезпечення середньострокового планування показників бюджету на 2020-2021 роки, до департаменту фінансів облдержадміністрації надано прогнозні показники надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища.

В рамках виконання контрольного завдання проведено звірку з управлінням Державної казначейської служби у Дніпропетровській області та об’єднаною державною податковою інспекцією у місті щодо фактичних надходжень екологічного податку за минулий рік. До департаменту фінансів облдержадміністрації направлено інформацію щодо прогнозних на 2019-2021 роки та очікуваних у 2018 році надходжень коштів від продажу земельних ділянок згідно з наданими додатками. На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м. Дніпродзержинська», від 29.09.2017 №1209-59/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» зі змінами здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого підготовлена та надана міському голові відповідна інформація.

Сформовано та направлено до відділу муніципального енергоменеджменту НЕФКО пакет документів для цілей фіналізації юридичного висновку НЕФКО (для отримання першого траншу за кредитним договором між Кам’янською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)). Готувались матеріали на засідання комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У даному напрямку координувалась робота Кам’янського об’єднаного управління ПФУ, ОДПІ та структурних підрозділів міської ради.

Щомісячно до управління соціальної політики міської ради направлялась інформація про роботу зазначеної комісії згідно з наданою формою. В рамках роботи зазначеної вище комісії, за підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради направлено на юридичні адреси підприємств-боржників 5 листів щодо погашення заборгованостей до бюджетів усіх рівнів. Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті.

Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні аналітичні матеріали. Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідні записки, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстри розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань: - «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І квартал 2018 року»; - «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року»; - «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 947-21/УІІ «Про міський бюджет на 2018 рік». Забезпечено оприлюднення рішень на офіційному сайті Кам’янської міської ради у визначені терміни.

Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2018 рік» та департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання. На виконання контрольного завдання Міністерства фінансів України до ДФ ОДА надано інформацію щодо очікуваних надходжень у 2018 році та прогнозу надходжень на 2019-2021 роки у розрізі платежів, що надходять до бюджету міста.

На виконання п.8 розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2018 року №Р-117/0/3-18 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» підготовлено та надано до ДФ ОДА інформацію про хід виконання Плану заходів у частині виконання бюджету м. Кам'янське за доходами за підсумками І кварталу 2018 року за формою згідно з додатками 1 − 7.

Здійснювався моніторинг та аналіз надходжень плати за землю, складались аналітичні довідки для подання першому заступнику міського голови для вжиття управлінських заходів щодо збільшення надходжень плати за землю.

Проводилась робота щодо відкриття рахунків для зарахування надходжень до місцевих бюджетів у 2018 році з врахуванням змін у діючому законодавстві. До ДФС ГУ у Дніпропетровській області направлено копії рішень про встановлення місцевих податків і зборів у м. Кам’янське на 2019 рік з урахуванням термінів, визначених ПКУ.

Здійснювались розрахунки потреби міського бюджету в коштах, формування поденного касового плану по доходах і видатках міського бюджету, який направлявся до УДКСУ м. Кам'янське для отримання короткотермінової позики. Заключено договір з управлінням Державної казначейською службою України у Дніпропетровській області про надання позики на покриття тимчасово касового розриву місцевого бюджету.

Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, Кам’янської об’єднаної державної податкової інспекції, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 28.02.2018 №39 «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 2017 рік», від 28.02.2018 №40 «Про план заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2018 році», від 28.02.2018 № 41 «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році», від 27.01.2016 №5 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», від 17.09.2014 №175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму».

Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові, про хід виконання розпорядження голови ОДА – до департаменту фінансів облдержадміністрації. До Східного офісу Держаудитслужби щомісячно направлялась узагальнена інформація про реалізацію матеріалів ревізії бюджету м. Кам'янського.

Підготовлено інформацію про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.03.2018 № Р-117/0/3-18 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» щодо посилення внутрішнього фінансового контролю за цільовим й ефективним використанням бюджетних коштів та зміцненням фінансової дисципліни у бюджетній сфері по м. Кам'янському.

За підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, підготовлено та надано Міністерству фінансів України пропозиції стосовно змін до чинного законодавства, спрямованих на удосконалення виконання місцевих бюджетів, інформації про проблемні питання виконання місцевих бюджетів. Перевірялись та погоджувались висновки ОДПІ за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до міського бюджету. Протягом року здійснювався супровід та внесення змін до програмних продуктів: ІАС “Місцеві бюджети”, ІАС “Соцвиплати”, програми подання електронної звітності ”M.E.Doc”, “Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів”, програми введення платіжних доручень “Merega M”.

Організовано наповнення бази даних для проекту «Відкритий бюджет» по доходах і видатках міського бюджету. Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства.

До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста. Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики та до інших державних соціальних фондів міста. Проводилась робота в частині проходження професійної перепідготовки (підвищення рівня професійної компетентності) працівників департаменту фінансів на курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах і короткотермінових семінарах. Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження.

Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКСУ на отримання заробітної плати та оплати послуг. С

кладено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги «Журнал-Головна».

Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей. Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості.

Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту.

Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи.

Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми «Кадри».

      Директор департаменту фінансів                                         Л.Ф. ШЕВЧЕНКО