Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради за 2017 рік

Створено: 2018-01-19 10:57:18Оновлено: 2018-01-19 11:19:43

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради за 2017 рік

       Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

      У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

      В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

     Аналітична робота

      Протягом 2017 року робота здійснювалась згідно з затвердженим по департаменту фінансів міської ради планом роботи. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА відповідно до завдань Міністерства фінансів України, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

     Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

- стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2016 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб та платі за землю;

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами, органами місцевого самоврядування, видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- кількості фактично зайнятих штатних посад працівників бюджетних установ і організацій;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу витрачання бюджетних коштів на виконання депутатських повноважень та складання відповідного звіту про витрачання коштів на виконання депутатських повноважень депутатами міської ради;

- здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;

- складання щомісячного звіту про використання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та надавався до ДФ облдержадміністрації.

- здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні державної казначейської служби України у місті, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках міського бюджету;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ, по житлово-комунальному господарству;

- щомісяця готувалися матеріали для оформлення позики в органах Держказначейства на покриття тимчасових касових розривів, відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 №1204;

- щомісяця готувався поденний касовий план міського бюджету.

     За рік перевірено та узгоджено 83 пакети документів для отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій, згідно з механізмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року №20 (зі змінами) на загальну суму 554,8 млн.грн.

     Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, листи депутатів, інформаційні запити, Асоціації міст України, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту.

     Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян.

     Протягом звітного року виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Східного офісу Держаудитслужби, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі.

     За 2017 рік виконано 1629 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА − 389, облдержадміністрації − 400, міської ради та її виконавчого комітету – 599, інших контрольних завдань – 241.

      Щопонеділка готувалась інформація про надходження та використання коштів міського бюджету (за тиждень), яка оприлюднювалася на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради. Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

Методична робота.

     Складено звіт про роботу департаменту фінансів за ІУ квартал 2016 року та за 2016 рік, І, ІІ, ІІІ квартали 2017 року, надано відповідну інформацію до виконавчого комітету міської ради.

    Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників.

     Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо. Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету.

     Працівниками департаменту взято участь у семінарах, які проводились на базі Дніпропетровської облдержадміністрації з питань практичного впровадження механізму енергоефективності в бюджетній сфері а також щодо програмно-цільового бюджетування в умовах децентралізації.

      Готувалися інформаційні та аналітичні матеріали та довідки міському голові для участі у спільній нараді адміністрації ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», голів цехових комітетів, профспілкового активу цехових комітетів ППО «Металісти» та ППО «Металурги» та, крім того, про стан виконання планових показників на поточний бюджетний рік та очікуване виконання за рік по окремих доходних джерелах.

      Проведено аналіз впливу на стан надходжень за власними доходами від можливого перегляду ставок по місцевих податках і зборах.

     Проводилися оперативні наради у директора департаменту фінансів.

    Готувалися інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові для участі у колегіях облдержадміністрації.

Організаційна робота.

     Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, Кам'янською об’єднаною державною податковою інспекцією, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

     Складено помісячний розпис доходів та видатків загального та спеціального фондів міського бюджету на 2017 рік, надано його управлінню державної казначейської служби, об’єднаній державній податковій інспекції, структурним підрозділам міської ради для спільного виконання.

На виконання контрольного завдання департаменту фінансів облдержадміністрації щодо подання річного звіту, складено та надано у визначені терміни річний звіт щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету м. Кам’янське за 2016 рік з усіма необхідними аналітичними матеріалами, в тому числі звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.

     Підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради від 22.02.2017 №27 «Про план заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2017 році», яким визначено напрямки роботи виконавчих органів міської ради, контролюючих органів міста, управління державної казначейської служби та інших учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної частини бюджету, скороченню податкового боргу, підвищенню рівня платіжної дисципліни комунальних підприємств. Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, об’єднаної державної податкової інспекції, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 24.02.2016 №29 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2016 році», від 23.11.2016 №322 «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 9 місяців 2016 року», від 27.01.2016 №5 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», від 16.12.2016 №560-12/VII «Про міський бюджет на 2017 рік», від 22.02.2017 №27 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2017 році», від 24.02.2017 №662-14/VІІ «Про Програму виконання депутатських повноважень», від 17.09.2014 №175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму», від 15.08.2016 №331-Р «Про заходи щодо забезпечення формування прогнозних показників місцевих бюджетів на 2017 рік», від 22.02.2016 №Р-70/0/3-16 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни», від 22.02.2017 №28 «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів», від 27.01.2016 №5 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», від 24.02.2017 №662-14/VІІ «Про Програму виконання депутатських повноважень». Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові, про хід виконання розпорядження голови ОДА – до департаменту фінансів облдержадміністрації.

      До Східного офісу Держаудитслужби щомісячно направлялась узагальнена інформація про реалізацію матеріалів ревізії бюджету м. Кам'янського .

     З метою здійснення МФУ розрахунку базової та реверсної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік до ДФ ОДА направлено дані про фактичні обсяги надходжень ПДФО за 2016 рік.

      В рамках проведення роботи по забезпеченню надходжень належних міському бюджету коштів, виконання доходної частини бюджету та забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери за підписом міського голови направлено листи Прем’єр-міністру Гройсману В.Б., голові Державної фіскальної служби України щодо сприяння оперативному поверненню з держбюджету ПДВ бюджетоутворюючому підприємству ПАТ «ДМК»; головам фракцій Політичних партій, Голові Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Южаніній Н.П., народним депутатам України Дубініну О.І. та Дідичу В.В., Голові Верховної ради України Парубію А.В., виконавчому директорові Асоціації міст України Пітцику М.В. про не підтримання законопроекту щодо скасування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів як окремий вид податку та забезпечення збалансованості місцевих бюджеті внаслідок його скасування; Міністрові енергетики та вугільної промисловості України Насалику І.С. про сприяння вирішення питання щодо виключення ДП «ЛВГГД» з переліку об’єктів, які не підлягають приватизації з подальшим його приєднанням до ПАТ «Укргідроенерго» та виділення коштів з державного бюджету на погашення наявної податкової заборгованості до бюджетів усіх рівнів, а також про спрямування коштів від продажу майна ДНВП «Цирконій» виключно на погашення заборгованості із заробітної плати та єдиного соціального внеску.

     З метою вирішення нагального питання щодо надання ПАТ «ДМК» відшкодування з державного бюджету направлені листи Прем’єр-міністрові України, та на адресу Державної фіскальної служби України. За підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради направлено листи керівникам ТОВ «Конкрет», ТОВ «Металкомпані Л», ДП «Дослідно-експериментальне підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України», ТОВ РСП ЛТД, директору проектного інституту промисловості і продуктів органічного синтезу УкрДІАП, ТЗОВ «Дніпровський автобусний завод», ДП «Санаторій «Дніпровський» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «Дніпродзержинське житлово-комунальне підприємство», ТОВ «Придніпровський механічний завод», ТОВ «Укрспецсплавгруп», ТОВ «Сучасні технології та сервіс» про погашення заборгованостей до бюджетів усіх рівнів.

     Діючи в інтересах територіальної громади, за підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради підготовлено листи до народних депутатів України, Голови Верховної Ради України, до Міністерства фінансів України та Асоціації міст України з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування з питання адміністрування акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі тютюнових виробів.

      За підписом міського голови, підготовлено та направлено народному депутату Семенусі Р.С. листа щодо підтримки депутатської ініціативи в частині звернення до Кабінету Міністрів Україниз пропозицією щодо збільшення розміру субвенції з Державного бюджету України для покриття відповідних статей видатків, або зміни підходу до розподілу видатків.

       Також надіслані листи народним депутатам України Дубініну О.І. та Дідичу В.В. стосовно пропозицій до законопроектів в частині збільшення доходної бази місцевих бюджетів за рахунок збільшення відрахувань податків до місцевих бюджетів, з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування та донести їх при розгляді проекту Закону України «Про Держбюджет України на 2018 рік», та «Про внесення змін до БКУ» у комітеті Верховної ради України з питань бюджету.

      З метою вишукання додаткових коштів в частині наповнення бюджету міста, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», опрацьовано питання щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банківських установ міста.

      Підготовлено розпорядження міського голови від 24.01.2017 №32-р «Про утворення конкурсної комісії з питань розгляду пропозицій щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках» та від 20.02.2017 №68-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 24.01.2017 №32-р».

     Проведено 2 засідання комісії. Проводились розрахунки потреби міського бюджету в коштах, формування поденного касового плану по доходах і видатках міського бюджету, який направлявся до УДКСУ м. Кам'янське для отримання короткотермінової позики.

     Готувався пакет необхідних документів до управління державної казначейської служби для отримання короткотермінових позик.

      Протягом року проводилась певна робота щодо правильності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів.

      З метою отримання з державного бюджету компенсації місцевим бюджетам обсягу акцизного податку з пального, здійснено координаційну роботу з УДКСУ у м. Кам’янське щодо відкриття відповідного рахунку.

      Перевірялись та погоджувались висновки ОДПІ за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до міського бюджету.

      Підготовлена інформація щодо показників розвитку міста за 2016 рік для участі міста в Автоматизованій системі муніципальної статистики, розробленої в рамках проекту АМУ.

      Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо.

      На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м. Дніпродзержинська», від 30.01.2015 №1209-59/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого підготовлена та надана міському голові відповідна інформація.

      Підготовлено матеріали на 6 засідань комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У даному напрямку координувалась робота Дніпродзержинського об’єднаного управління ПФУ, ОДПІ та структурних підрозділів міської ради.

     Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті.

     Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні матеріали.

      Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідна записка, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстр розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань:

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в місті» зі змінами»;

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2004 №254» (26.04.2017 №106);

- «Про встановлення транспортного податку на території міста»;

- «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 2016 рік»;

- «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2017 році»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 560-12/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік»;

- «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І квартал 2017 року»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 560-12/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік»;

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2004 №254» (23.08.2017 №236);

- «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І півріччя 2017 року»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 560-12/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік».

     Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» та довідок департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання.

      Проводилась робота по формуванню показників проекту міського бюджету по доходах і видатках на 2018 рік, індикативних показників на 2019-2020 роки, на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, надавались необхідні дані облдержадміністрації для проведення розрахунків Міністерством фінансів України.

      Опрацьовано пояснювальну записку Міністерства фінансів України до доопрацьованих показників Державного бюджету України на 2018 рік в частині формування місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, враховано її положення при формуванні прогнозу по доходах і видатках загального, спеціального фондів та бюджету розвитку на наступний рік.

      До ДФ ОДА надано уточнену інформацію щодо очікуваних надходжень у 2017 році та прогнозу надходжень на 2018 – 2020 роки у розрізі платежів, що надходять до бюджету міста Кам'янське, опрацьовану разом з ОДПІ та структурними підрозділами міської ради.

       Підготовлено 46 розпоряджень міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2017 рік»

     Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних асигнувань міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на черговій сесії міської ради.

      Вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів відповідно до бюджетного законодавства, складались довідки про уточнення показників та надавались управлінню державної казначейської служби у місті.

       З метою заключення кредитної угоди між Кам’янською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) для здійснення проекту «Підвищення енергоефективності в м.Кам’янське» опрацьовано показники міського бюджету щодо можливості здійснення запозичення та забезпечення у повному обсязі витрат з погашення кредиту.

      Підготовлено проект рішення міської ради щодо місцевого запозичення та уточнено індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2018-2019 роки.

      Підготовлено пакет документів, який включає визначений перелік розрахунків та обґрунтувань, та направлено до Міністерства фінансів України для погодження на отримання позики.

     Здійснено координаційну роботу щодо відкриття рахунку для отримання і обслуговування місцевого боргу.

     Опрацьовано попередній Кредитний договір між кредитором та позичальником, який узгоджено з департаментом економічного розвитку міської ради та юридичним відділом міської ради. Після отримання погодження від МФУ підписано договір кредитної угоди. Протягом ІУ кварталу проводилась певна робота щодо правильності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів.

      Підготовлено розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста на 2018 рік та прогнозу міського бюджету на 2019–2020 роки».

       Опрацьовано інформації, отримані від структурних підрозділів міської ради на виконання зазначеного розпорядження міського голови.

     Опрацьовано розрахунок реверсної та базової дотацій, обрахований Міністерством фінансів України на 2018 рік на формульній основі для м. Кам'янське.

       Здійснювалась робота відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України з підготовки проекту рішення «Про міський бюджет на 2018 рік» та всіх необхідних матеріалів до нього.

      За підсумками проведеної роботи підготовлено відповідне рішення на 2018 рік та, згідно з вимогами діючого законодавства, внесено для схвалення даного проекту рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

        Опрацьовано звіти про виконання паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік, наданих головними розпорядниками коштів.

       Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті.

     Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні матеріали.

      Протягом року здійснювався супровід та внесення змін до програмних продуктів: ІАС “Місцеві бюджети”, ІАС “Соцвиплати”, програми подання електронної звітності ”M.E.Doc”, “Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів”, програми введення платіжних доручень “Merega M”.

      Організовано наповнення бази даних для проекту «Відкритий бюджет» по доходах і видатках міського бюджету.

     Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства. До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста.

      Надавалася інформація міському голові щодо стану внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів.

       Проводилась робота в частині проходження професійної перепідготовки (підвищення рівня професійної компетентності) працівників департаменту фінансів на курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах і короткотермінових семінарах.

       Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики та до інших державних соціальних фондів міста.

        Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження.

      Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКСУ на отримання заробітної плати та оплати послуг.

        Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги “Журнал-Головна”.

       Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей.

       Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей.

     Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості.

      Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту.

      Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи.

     Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми «Кадри».

            Директор департаменту фінансів Л.Ф.                                               ШЕВЧЕНКО