Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у VІ кварталі 2017 року

Створено: 2018-01-19 09:36:18Оновлено: 2018-01-19 09:56:17

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІV кварталі 2017 року

     Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

    У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

     В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Аналітична робота

     Протягом ІУ кварталу 2017 року робота здійснювалась згідно з затвердженим по департаменту фінансів міської ради планом роботи. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА відповідно до завдань Міністерства фінансів України, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

     Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

- стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2016 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб та платі за землю;

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами, органами місцевого самоврядування, видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; - використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

- проведення аналізу витрачання бюджетних коштів на виконання депутатських повноважень та складання відповідного звіту про витрачання коштів на виконання депутатських повноважень депутатами міської ради;

-  здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;

- складання щомісячного звіту про використання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та надавався до ДФ облдержадміністрації.

- здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні державної казначейської служби України у місті, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках міського бюджету;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ, по житлово-комунальному господарству;

- щомісяця готувалися матеріали для оформлення позики в органах Держказначейства на покриття тимчасових касових розривів, відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 №1204;

- щомісяця готувався поденний касовий план міського бюджету.

    За ІV квартал поточного року перевірено та узгоджено 21 пакет документів для отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій, згідно з механізмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року №20 (зі змінами) на загальну суму 87,4 млн.грн.

     Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту. Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян.

     Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові для участі у семінарах та круглих столах, колегіях облдержадміністрації, засіданнях АМУ тощо.

     Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Східного офісу Держаудитслужби, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі.

     За ІУ квартал 2017 року виконано 411 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА − 187, облдержадміністрації − 24, міської ради та її виконавчого комітету – 132, інших контрольних завдань – 68.

     Щопонеділка готувалась інформація про надходження та використання коштів міського бюджету (за тиждень), яка оприлюднювалася на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради. Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

Методична робота.

     Складено звіт про роботу департаменту фінансів за ІІІ квартал 2017 року, надано відповідну інформацію до виконавчого комітету міської ради. Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників.

     Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо.

     Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету.

     Працівниками департаменту взято участь у семінарах, які проводились на базі Дніпропетровської облдержадміністрації з питань практичного впровадження механізму енергоефективності в бюджетній сфері а також щодо програмно-цільового бюджетування в умовах децентралізації.

    Проводилися оперативні наради у директора департаменту фінансів.

 Організаційна робота.

     Протягом кварталу проводилась робота по формуванню показників проекту міського бюджету по доходах і видатках на 2018 рік, індикативних показників на 2019-2020 роки, на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, надавались необхідні дані облдержадміністрації для проведення розрахунків Міністерством фінансів України.

     Підготовлено розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста на 2018 рік та прогнозу міського бюджету на 2019–2020 роки». Опрацьовано інформації, отримані від структурних підрозділів міської ради на виконання зазначеного розпорядження міського голови.

     Опрацьовано розрахунок реверсної та базової дотацій, обрахований Міністерством фінансів України на 2018 рік на формульній основі для м. Кам'янське.

     Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, Кам’янською об’єднаною державною податковою інспекцією, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

     Опрацьовано пояснювальну записку Міністерства фінансів України до доопрацьованих показників Державного бюджету України на 2018 рік в частині формування місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, враховано її положення при формуванні прогнозу по доходах і видатках загального, спеціального фондів та бюджету розвитку на наступний рік.

     Здійснювалась робота відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України з підготовки проекту рішення «Про міський бюджет на 2018 рік» та всіх необхідних матеріалів до нього.

    За підсумками проведеної роботи підготовлено відповідне рішення на 2018 рік та, згідно з вимогами діючого законодавства, внесено для схвалення даного проекту рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради з послідуючим затвердженням на сесії міської ради. Проводились розрахунки потреби міського бюджету в коштах, формування поденного касового плану по доходах і видатках міського бюджету, який направлявся до УДКСУ м. Кам'янське для отримання короткотермінової позики. Готувався пакет необхідних документів до управління державної казначейської служби для отримання короткотермінових позик.

      Підготовлено 14 розпоряджень міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2017 рік». Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних асигнувань міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на черговій сесії міської ради.

      Вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів відповідно до бюджетного законодавства, складались довідки про уточнення показників та надавались управлінню державної казначейської служби у місті. Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, Кам’янської об’єднаної державної податкової інспекції, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 16.12.2016 №560-12/VII «Про міський бюджет на 2017 рік», від 22.02.2017 №27 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2017 році», від 22.02.2017 №28 «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів», від 27.01.2016 №5 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», від 24.02.2017 №662-14/VІІ «Про Програму виконання депутатських повноважень», від 17.09.2014 №175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму». Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові, про хід виконання розпорядження голови ОДА – до департаменту фінансів облдержадміністрації. До Східного офісу Держаудитслужби щомісячно направлялась узагальнена інформація про реалізацію матеріалів ревізії бюджету м. Кам'янського.

      В рамках проведення роботи по забезпеченню надходжень належних міському бюджету коштів, погашення недоїмки, виконання доходної частини бюджету та забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери за підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради направлено листи керівникам ДП «Санаторій «Дніпровський» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «Дніпродзержинське житлово-комунальне підприємство», ТОВ «Придніпровський механічний завод», ТОВ «Укрспецсплавгруп», ТОВ «Сучасні технології та сервіс» про погашення заборгованостей до бюджетів усіх рівнів. Діючи в інтересах громади, за підписом міського голови, підготовлено та направлено народному депутату Семенусі Р.С. листа щодо підтримки депутатської ініціативи в частині звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо збільшення розміру субвенції з Державного бюджету України для покриття відповідних статей видатків, або зміни підходу до розподілу видатків. Також надіслані листи народним депутатам України Дубініну О.І. та Дідичу В.В. стосовно пропозицій до законопроектів в частині збільшення доходної бази місцевих бюджетів за рахунок збільшення відрахувань податків до місцевих бюджетів, з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування та донести їх при розгляді проекту Закону України «Про Держбюджет України на 2018 рік», та «Про внесення змін до БКУ» у комітеті Верховної ради України з питань бюджету.

    З метою заключення кредитної угоди між Кам’янською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) для здійснення проекту «Підвищення енергоефективності в м.Кам’янське» опрацьовано показники міського бюджету щодо можливості здійснення запозичення та забезпечення у повному обсязі витрат з погашення кредиту.

      Підготовлено проект рішення міської ради щодо місцевого запозичення та уточнено індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2018-2019 роки.

     Підготовлено пакет документів, який включає визначений перелік розрахунків та обґрунтувань, та направлено до Міністерства фінансів України для погодження на отримання позики. Здійснено координаційну роботу щодо відкриття рахунку для отримання і обслуговування місцевого боргу. Опрацьовано попередній Кредитний договір між кредитором та позичальником, який узгоджено з департаментом економічного розвитку міської ради та юридичним відділом міської ради. Після отримання погодження від МФУ підписано договір кредитної угоди.

      Протягом ІУ кварталу проводилась певна робота щодо правильності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів. Опрацьовано звіти про виконання паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік, наданих головними розпорядниками коштів.

    Перевірялись та погоджувались висновки ОДПІ за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до міського бюджету. З метою отримання з державного бюджету компенсації місцевим бюджетам обсягу акцизного податку з пального, здійснено координаційну роботу з УДКСУ у м. Кам’янське щодо відкриття відповідного рахунку. Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо.

    На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м. Дніпродзержинська», від 30.01.2015 №1209-59/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого підготовлена та надана міському голові відповідна інформація.

      Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті. Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні матеріали.

      Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідна записка, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстр розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань:

- «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»;

- «Про міський бюджет на 2018 рік»;

- «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 9 місяців 2016 року»;

- «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 560-12/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік».

    Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» та довідок департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для спільного виконання. Протягом року здійснювався супровід та внесення змін до програмних продуктів: ІАС “Місцеві бюджети”, ІАС “Соцвиплати”, програми подання електронної звітності ”M.E.Doc”, “Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів”, програми введення платіжних доручень “Merega M”. Організовано наповнення бази даних для проекту «Відкритий бюджет» по доходах і видатках міського бюджету.

     Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства.

     До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста.

     Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики та до інших державних соціальних фондів міста.

      Проводилась робота в частині проходження професійної перепідготовки (підвищення рівня професійної компетентності) працівників департаменту фінансів на курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах і короткотермінових семінарах.

      Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження.

      Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКСУ на отримання заробітної плати та оплати послуг.

      Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги “Журнал-Головна”.

     Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей.

      Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості.

      Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту.

     Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи.

      Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми «Кадри».

   Директор департаменту фінансів                       Л.Ф. ШЕВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів міської ради

____________________О.А. ЧЕРНИШОВ