Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІІІ кварталі 2019 року

Створено: 2019-10-22 07:56:51Оновлено: 2019-10-22 08:09:48

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІІІ кварталі 2019 року

       Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету. У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції. В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Аналітична робота

      Протягом ІІІ кварталу 2019 року робота здійснювалась згідно з затвердженим по департаменту фінансів міської ради планом роботи. Крім того, виконувались окремі контрольні завдання департаменту фінансів ОДА, у т.ч. узагальнювалась інформація виконавчих органів міської ради відповідно до завдань Міністерства фінансів України, ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

      Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

- стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі джерел за доходами та видатками;

- очікуваного виконання затверджених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року в розрізі надходжень та порівняно з аналогічним періодом 2018 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів у розрізі дохідних джерел, у тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- можливих ризиків в частині невиконання затверджених призначень за доходами, зокрема по платі з за землю та податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати тощо;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; складались аналітичні довідки для подання першому заступнику міського голови для вжиття управлінських заходів щодо збільшення надходжень плати за землю та по ПДФО(щоденно);

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери, у тому числі на оздоровлення та відпустки педагогічних працівників;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; - використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; - використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс»;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

- використання коштів, отриманих як інші субвенції з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток, зокрема на поточний ремонт інженерних внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, електромереж житлових будинків та гуртожитків, зовнішніх мереж теплопостачання комунальної власності міста та капітальний ремонт покрівель, внутрішньобудинкових мереж тепло -, водопостачання та водовідведення житлових будинків та гуртожитків, відновлення ліфтового господарства комунальної власності міста;

- фінансування видатків на виконання депутатських повноважень депутатами міської ради та складання відповідного звіту;

- використання коштів субвенції з обласного бюджету на виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради;

- надходження коштів до бюджету розвитку місцевого бюджету, їх освоєння та надання щомісячної інформації до департаменту фінансів ОДА;

- економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;

- зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби України у місті, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках міського бюджету;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- щомісячно надання до департаменту фінансів ОДА інформацію щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованостей;

- надання щомісячно до департаменту фінансів ОДА інформації щодо розподілу вільних залишків коштів місцевих бюджетів загального фонду; - щомісячно надання інформації щодо стану розподілу коштів, отриманих від перевиконання доходної частини загального фонду місцевих бюджетів;

- надання щомісячно до департаменту фінансів ОДА інформації щодо окремих показників фінансово-господарської діяльності підприємств міського електротранспорту;

- щомісячно надання інформації щодо наявних ресурсів в місцевих фондах охорони навколишнього природного середовища що спрямовуються на здійснення природоохоронних заходів;

- надання щомісячно до органу державної казначейської служби у місті поденного касового плану міського бюджету.

      Здійснено розрахунки боргового навантаження на міський бюджет у разі залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція та технічне переоснащення системи водопостачання та водовідведення у м.Кам’янське». Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту.

     Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян. Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директору департаменту фінансів для участі у семінарах, засіданнях АМУ, круглих столах та колегіях облдержадміністрації тощо. Готувались в межах повноважень зауваження та пропозиції (особиста думка) до проектів рішень, які надходили на погодження від інших структурних підрозділів міської ради.

      Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі. За ІІІ квартал 2019 року виконано 420 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА − 184, облдержадміністрації − 18, міської ради та її виконавчого комітету – 80, інших контрольних завдань – 138.

       Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

Методична робота.

       Складено звіт про роботу департаменту фінансів за ІІ квартал 2019 року, відповідну інформацію надано до виконавчого комітету міської ради.

     Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників. Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи. Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету. Проводилися оперативні наради у директора департаменту фінансів з приводу нагальних питань.

 Організаційна робота.

      Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, ГУ Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

      Опрацьовано схвалений Урядом Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки щодо основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, лист Міністерства фінансів України про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік і прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки та враховано їх положення при формуванні проєкту міського бюджету по доходах і видатках на 2020 рік та прогнозу бюджету м. Кам’янське на 2021-2022 роки.

      Приймались від головних розпорядників бюджетних коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» інформаційні дані щодо фактично нарахованих сум допомоги, пільг та субсидій, що фінансуються з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету для узагальнення та надання зведених даних по місту до департаменту фінансів облдержадміністрації.

      Опрацьовано отриманий від управління державної казначейської служби у м.Кам’янське звіт про виконання місцевих бюджетів за І півріччя 2019 року по доходах та видатках. Опрацьовано надану департаментом фінансів ОДА пояснювальну записку Міністерства фінансів України до горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та розрахунки базової і реверсної дотацій на 2020 рік для м. Кам’янське.

       Проведено роботу щодо визначення загального рівня прогнозного обсягу доходів на наступний бюджетний період на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України.

       Здійснено прогнозні розрахунки в розрізі джерел надходжень. Здійснено попередні прогнозні розрахунки необхідного обсягу видатків місцевого бюджету для забезпечення завдань і функцій органів місцевого самоврядування на 2020 рік з урахуванням методичних рекомендацій МФУ щодо складання проекту місцевого бюджету.

     Діючи в інтересах територіальної громади міста Кам’янське, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, за підписом міського голови, підготовлено та направлено лист Карнаухівському селищному голові з проханням передбачити в селищному бюджеті на 2019 рік кошти субвенції міському бюджету на соціально-економічний розвиток, враховуючи перевиконання затверджених призначень за доходами.

       З метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного використання наявних об’єктів комунальної інфраструктури міста Кам’янське підготовлено та направлено Карнаухівській селищній раді додаткову угоду №2 до угоди «Про надання та використання у 2019 році іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція з селищного бюджету до міського бюджету на соціально-економічний розвиток)» та подання про перерахування коштів з селищного бюджету до міського бюджету. З метою ефективного використання в повному обсязі економії коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що склалась на кінець 2018 року підготовлено проєкт рішення міської ради «Про затвердження переліку об’єктів та заходів, які фінансуються у 2019 році за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та спів фінансування з міського бюджету по м.Кам’янське», відповідно до прийнятого рішення міської ради вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни річного та/або помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання.

      Підготовлено 9 розпоряджень міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2019 рік». Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних призначень міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на сесіях міської ради.

      Підготовлено розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Кам’янське на 2020 рік та прогнозу бюджету міста Кам’янське на 2021-2022 роки».

       На виконання контрольного завдання Міністерства фінансів України до департаменту фінансів ОДА надано уточнена інформація щодо очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозу надходжень на 2020-2022 роки у розрізі платежів, що надходять до бюджету міста. Протягом кварталу проводилась певна робота щодо правильності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів. До державної казначейської служби України у м.Кам’янському надавались пропозиції щодо необхідності відкриття рахунків для зарахування надходжень до міського бюджету по відповідних кодах класифікації доходів відповідно до наказу ДКСУ від 10.05.2019 №141 «Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету».

        З метою запобігання втратам бюджету міста забезпечення правильності та своєчасності сплати платниками податків платежів до міського бюджету на нові реквізити рахунків у зв’язку із введенням в дію з 01.10.2019 нових банківських рахунків для зарахування податків, зборів та інших доходів державного і місцевих бюджетів, сформованих за стандартом IBAN, проведена роз’яснювальна робота із учасниками бюджетного процесу щодо зміни казначейських рахунків для сплати податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, а саме: направлено листи структурним підрозділам міської ради, головним розпорядникам бюджетних коштів, Карнаухівській селищній раді та до ОДПІ, проводились консультації у телефонному режимі; відповідна інформація надрукована у газеті «Любиме місто ДЗ» та розміщена на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради ради в розділі «Повідомлення департаменту фінансів».

      Підготовлена та оприлюднена у газеті «Любиме місто ДЗ» інформація про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І півріччя 2019 року. За поданням Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області опрацьовувались реєстри висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами.

      Відповідно до звернень платників податків готувались та погоджувались подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету.

      Протягом звітного кварталу проводилась певна робота щодо моніторингу надходжень до цільового фонду та зарахування належних міському бюджету податків і зборів.

 Опрацьовано витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань екології, промислової політики, економіки, праці, енергозбереження №34 від 29.08.2019 та підготовлено пропозиції щодо економічної доцільності підняття розміру ставки земельного податку для промислових підприємств-забруднювачів міста з метою виконання природоохоронних заходів.

Опрацьовано та заповнено, в межах компетенції, опитувальник міст України та забезпечено опублікування інформації для оновлення рейтингу прозорості міста в рамках проекту «Транспарентність, фінансове здоров’я та конкурентоспроможність муніципалітетів». Опрацьовано, та направлено управлінню статистики у місті анкету з питання проведення опитування потенційних користувачів статистично інформації. Опрацьовано та надано інформацію для підготовки документів до проекту, який реалізовується за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ), «Комплексна модернізація системи теплопостачання в м.Камянське» за запропонованими формами в частині показників бюджету за 2016-2019 роки. Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо.

      На виконання рішень міської ради від 24.02.2017 №633-14/УІІ «Про встановлення транспортного податку на території міста», від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» зі змінами здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого підготовлена та надана міському голові відповідна інформація.

       Департаменту фінансів ОДА надавалася інформація відповідно до виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 11.03.2018 №Р-102/0/3-19 «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» стосовно здійснення внутрішнього фінансового контролю в бюджетних установах, комунальних підприємствах та організаціях. Готувались матеріали на засідання комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У даному напрямку координувалась робота Кам’янського управління ПФУ, ОДПІ та структурних підрозділів міської ради.

       Щомісячно до управління соціальної політики міської ради направлялась інформація про роботу зазначеної комісії згідно з наданою формою. В межах функціонування зазначеної вище комісії, за підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради – голови комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень підготовлено та направлено 48 листів суб’єктам господарювання з питання забезпечення своєчасності сплати податків і зборів та погашення існуючої заборгованості до бюджетів усіх рівнів. Опрацьовано та погоджено 23 колективних договори за напрямом діяльності департаменту з метою подальшої їх реєстрації міською радою.

       Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті. Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні аналітичні матеріали.   

       Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідні записки, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстри розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань:

- «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І півріччя 2019 року»;

- «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 1305-21/УІІ «Про міський бюджет на 2019 рік»;

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.03.2019 №103 зі змінами»;

- «Про схвалення індикативних прогнозних показників міського бюджету на 2020-2021 роки».

      Забезпечено оприлюднення проектів та прийнятих рішень на офіційному сайті Кам’янської міської ради у визначені терміни.

       Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2019 рік» та довідок департаменту фінансів ОДА про зміни до помісячного розпису доходів та видатків вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни річного та/або помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання.

     На виконання п.8 розпорядження голови облдержадміністрації від 11.03.2019 року №Р-102/0/3-19 «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» щомісячно готувалась та надавалась до ДФ ОДА інформація про хід виконання Плану заходів у частині виконання бюджету м. Кам’янське за доходами наростаючим підсумком за визначною формою 8 додатків.

      Здійснювались прогнозні розрахунки потреби міського бюджету в коштах для забезпечення в повному обсязі захищених видатків з урахуванням наявного фінансового ресурсу, формування поденного касового плану по доходах і видатках міського бюджету, який направлявся до УДКСУ м. Кам'янське. Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, державних фіскальних органів, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 22.05.2019 №132 «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І квартал 2019 року», від 27.02.2019 №32 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2019 році», 27.02.2019 №33 «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році». Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові. Підготовлено та направлено до відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради інформацію про вжиті заходи впродовж І півріччя 2019 року на виконання розпорядження міського голови від 07.05.2018 №174-р «Про затвердження заходів щодо запобігання проявам тероризму на території міста». Перевірялись та погоджувались висновки ОДПІ за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами а також подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до міського бюджету. З метою забезпечення виконання контрольного завдання Міністерства фінансів України стосовно визначення часток для зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з пального у ІІ півріччі 2019 року опрацьовано інформацію про обсяг реалізованого за І півріччя 2019 року суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального, надану Державною фіскальною службою України, та направлено то департаменту фінансів ОДА.

       Протягом року здійснювався супровід та внесення змін до програмних продуктів: ІАС «Місцеві бюджети», ІАС «Соцвиплати», програми подання електронної звітності «M.E.Doc», «Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів», програми введення платіжних доручень «Merega M».

      Розміщено 12 наборів даних на порталі відкритих даних DATA.GOV.UA. Оприлюднювалась інформація на Єдиному Веб-порталі використання публічних коштів (Є-Дата). На офіційному сайті Кам’янської міської ради оприлюднювалась інформація департаменту фінансів міської ради, як головного розпорядника коштів та проекти та прийняті рішення виконкому міської ради та міської ради, розробником яких є департамент.

      Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства. До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста.

       Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики та до інших державних соціальних фондів міста. Проводилась робота в частині проходження професійної перепідготовки (підвищення рівня професійної компетентності) працівників департаменту фінансів на курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах і короткотермінових семінарах. Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження.

        Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКСУ на отримання заробітної плати та оплату товарів та послуг. Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги «Журнал-Головна».

      Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей на протязі звітного періоду. Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості.

      Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту. Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи. Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми «Кадри».

  Директор департаменту фінансів                                               Л.Ф. ШЕВЧЕНКО