Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІУ кварталі 2016 року

Створено: 2017-10-26 06:19:26Оновлено: 2017-10-26 06:28:00

     Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

     В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

    1. Аналітична робота

     Протягом ІУ кварталу 2016 року робота здійснювалась згідно з затвердженим директором департаменту фінансів міської ради планом роботи департаменту. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА відповідно до завдань Міністерства фінансів України, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

     Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

- стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2015 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб та платі за землю;

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами, органами місцевого самоврядування, видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах функціональної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- кількості фактично зайнятих штатних посад працівників бюджетних установ і організацій;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ, по житлово-комунальному господарству;

Протягом звітного періоду до департаменту фінансів облдержадміністрації надавались дані щодо помісячного нарахування заробітної плати працівників бюджетної сфери та інформація про заборгованість із заробітної плати перед працівниками закладів та установ бюджетної сфери.

За ІУ квартал поточного року перевірено та узгоджено 32 пакета документів для отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій, згідно з механізмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (зі змінами) на загальну суму 143,4 млн. грн. Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту. Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян. Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі.

За ІУ квартал 2016 року виконано 847 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА - 206, облдержадміністрації - 26, міської ради та її виконавчого комітету – 361, інших контрольних завдань – 254.

Щопонеділка готувалась інформація про надходження та використання коштів міського бюджету (за тиждень), яка, на виконання доручення Прем’єр-міністра України оприлюднювалась на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради. Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

     2. Методична робота.

    Складено звіт про роботу департаменту фінансів за ІІІ квартал 2016 року, складено пропозиції до плану роботи виконавчого комітету міської ради на 2017 рік та надано відповідну інформацію до виконкому міської ради.

Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників.

Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо.

Надавалась інформаційно-консультаційна допомога виконавчому комітету Карнаухівської селищної ради з питання організації та виконання бюджету. Проводились оперативні наради у директора департаменту фінансів. Готувалися інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові для участі у семінарах та круглих столах, колегіях облдержадміністрації; протягом кварталу також безпосередньо керівником департаменту приймалась участь у колегіях департаменту фінансів облдержадміністрації, нарадах тощо. Крім того, у листопаді п.р. прийнято участь у практикумі із застосування законодавства для посадових осіб місцевого самоврядування за участю представників департаменту фінансів Дніпропетровської ОДА на тему: «Законодавче забезпечення бюджетної політики в частині місцевих бюджетів. Особливості формування місцевих бюджетів 2017 року».

     3.Організаційна робота.

Протягом кварталу проводилась робота по формуванню показників проекту міського бюджету по доходах і видатках на 2017 рік на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, надавались необхідні дані облдержадміністрації для проведення розрахунків Міністерством фінансів України. Підготовлено розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення формування прогнозних показників місцевих бюджетів на 2017 рік». Опрацьовано інформації, отримані від структурних підрозділів міської ради на виконання зазначеного розпорядження міського голови.

 Здійснювалась робота відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України з підготовки проекту рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» та всіх необхідних матеріалів до нього.

     За підсумками проведеної роботи підготовлено відповідне рішення на 2017 рік та, згідно з вимогами діючого законодавства, внесено для схвалення даного проекту рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради з послідуючим затвердженням на сесії міської ради. Опрацьовано розрахунок реверсної та базової дотацій, обрахований Міністерством фінансів України на 2017 рік на формульній основі для м. Кам'янське.

Підготовлено розпорядження міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2016 рік». Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних асигнувань міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на черговій сесії міської ради. Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, об’єднаною державною податковою інспекцією у місті, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

Вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів відповідно до бюджетного законодавства, складались довідки про уточнення показників та надавались управлінню державної казначейської служби у місті. Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, об’єднаної державної податкової інспекції, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 24.02.2016 №29 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2016 році», від 26.08.2016 №214 «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І півріччя 2016 року», від 27.01.2016 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», 26.02.2016 №84-05/VІІ «Про Програму виконання депутатських повноважень», від 17.09.2014 №175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму», від 22.02.2016 №Р-70/0/3-16 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни». Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові, про хід виконання розпорядження голови ОДА – до департаменту фінансів облдержадміністрації.

До Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області (щомісячно) направлялась узагальнена інформація про реалізацію матеріалів ревізії бюджету м. Дніпродзержинська. В рамках проведення роботи по залученню до міського бюджету коштів від погашення існуючого податкового боргу складено та направлено за підписом міського голови та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради листи керівництву ТОВ «Метизний завод Шплінат.юа» проектного інституту азотної промисловості і продуктів синтезу Укр ДІАП, ПП. «Спецекологія», ДП «Бар’єр», ТОВ «Барс», КП КМР «ДЖО», ДП «Санаторій «Дніпровський» ЗАТ «Укрпрофздоровниця», щодо вжиття заходів з погашення боргу до бюджетів усіх рівнів. З метою проведення своєчасного фінансування видатків на енергоносії, харчування і медикаменти в закладах освіти та охорони здоров’я наприкінці бюджетного періоду, проведено певну роботу з основними бюджетоутворюючими підприємствами щодо своєчасного та у повному обсязі розрахунку з бюджетом по податках і зборах.

Підготовлено матеріали для проведення засіданні робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів. Діючи в інтересах територіальної громади, за підписом міського голови, до народних депутатів України та до Асоціації міст України підготовлено листи з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування з питання адміністрування акцизного податку з роздрібного продажу нафтопродуктів.

З метою формування та уточнення показників проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік до департаменту фінансів ОДА надавалась інформація щодо очікуваних надходжень до бюджету міста у 2016 році та прогнозних показників на 2017-2019 роки у розрізі платежів, що надходять до бюджету міста Кам'янське, опрацьовану разом з ОДПІ та структурними підрозділами міської ради, за формою згідно з додатками. З метою забезпечення виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра Регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Зубка Г.Г., в межах компетенції департаменту підготовлено та надано пропозиції щодо вдосконалення механізму адміністрування податків і зборів, що зараховуються до місцевих бюджетів. З метою вишукання додаткових коштів в частині наповнення бюджету міста, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», рішення Дніпродзержинської міської ради від 25.12.2015 №12-03/VII «Про міський бюджет на 2016 рік», рішення конкурсної комісії з питань розгляду пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банківських установ міста від 29.02.2016, на підставі договору банківського строкового вкладу від 03 березня 2016 року №62-177/03Д проводилась робота по розміщенню на депозитному рахунку ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк» тимчасово вільні кошти міського бюджету. Станом на 01.01.2017 додатково до міського бюджету отримано 4947,9 тис.грн.

Протягом кварталу проводилась певна робота щодо правильності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів. Перевірялись та погоджувались висновки ОДПІ за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами. Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо. На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м. Дніпродзержинська», від 30.01.2015 №1209-59/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого підготовлена та надана міському голові відповідна інформація. Готувались матеріали на засідання комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У даному напрямку координувалась робота Дніпродзержинського об’єднаного управління ПФУ, ОДПІ та структурних підрозділів міської ради. Так, в рамках роботи комісії, з метою забезпечення виконання обласного та міського бюджетів, за підписом директора департаменту фінансів, заступника голови зазначеної комісії підготовлено та направлено листи підприємствам - боржникам щодо вишукання можливості погашення податкової заборгованості по платі за землю та по сплаті єдиного соціального внеску тощо. З метою забезпечення принципу відкритості та доступності інформації для громадян, надання можливостей гнучкої візуалізації даних про використання публічних коштів та управління публічними коштами департаментом фінансів міської ради здійснено заходи щодо запровадження «Відкритого бюджету» в частині візуалізації міського бюджету. На даний час сайт працює в тестовому режимі. Щомісячно здійснювалося оновлення інформації.

Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті. Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні матеріали.

Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідна записка, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстр розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань:

- «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік»;

- «Про міський бюджет на 2017 рік»;

- «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 9 місяців 2016 року»;

- «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 № 12-03/УІІ «Про міський бюджет на 2016 рік».

Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2016 рік» та довідок департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання. Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства.

До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста. Надавалася інформація міському голові щодо стану внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни за 9 місяців 2016 року

Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики, управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста та інших державних соціальних фондів міста. Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження. Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКУ на отримання заробітної плати та оплати послуг.

Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги “Журнал-Головна”. Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей.

Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей. Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості.

Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту. Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи. Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми “Кадри”.

      Заступник директора департаменту фінансів                          Л.Ф. ШЕВЧЕНКО