Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІІІ кварталі 2017 року

Створено: 2017-10-26 07:14:26Оновлено: 2017-10-26 07:20:20

       Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

    У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Аналітична робота

      Протягом ІІІ кварталу 2017 року робота здійснювалась згідно з затвердженим по департаменту фінансів міської ради планом роботи. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА відповідно до завдань Міністерства фінансів України, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

- стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2016 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності; - стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб та платі за землю;

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами, органами місцевого самоврядування, видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- кількості фактично зайнятих штатних посад працівників бюджетних установ і організацій;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ, по житлово-комунальному господарству;

- щомісяця готувалися матеріали для оформлення позики в органах Держказначейства на покриття тимчасових касових розривів, відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 №1204;

- щомісяця готувався поденний касовий план міського бюджету.

За ІІІ квартал поточного року перевірено та узгоджено 15 пакетів документів для отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій, згідно з механізмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року №20 (зі змінами) на загальну суму 30,2 млн.грн.

Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту. Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян.

Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Східного офісу Держаудитслужби, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі.

За ІІІ квартал 2017 року виконано 421 контрольне завдання, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА − 182, облдержадміністрації − 26, міської ради та її виконавчого комітету – 164, інших контрольних завдань – 49. Щопонеділка готувалась інформація про надходження та використання коштів міського бюджету (за тиждень), яку на виконання доручення Прем’єр-Міністра України оприлюднювалося на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради. Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

Методична робота.

       Складено звіт про роботу департаменту фінансів за ІІ квартал 2017 року, надано відповідну інформацію до виконавчого комітету міської ради.

Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників.

Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо.

Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету.

Працівниками управління взято участь у семінарах, які проводились на базі Дніпропетровської облдержадміністрації з питань практичного впровадження механізму енергоефективності в бюджетній сфері а також щодо програмно-цільового бюджетування в умовах децентралізації. Проводилися оперативні наради у директора департаменту фінансів.

Організаційна робота.

      Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, Кам'янською об’єднаною державною податковою інспекцією, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

Проводилась робота по формуванню показників проекту міського бюджету по доходах і видатках на 2018 рік на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України.

Опрацьовано пояснювальну записку Міністерства фінансів України в частині формування місцевих бюджетів на 2018 рік та враховано її положення при формуванні прогнозу по доходах і видатках загального, спеціального фондів та бюджету розвитку на наступний рік.

До ДФ ОДА надано уточнену інформацію щодо очікуваних надходжень у 2017 році та прогнозу надходжень на 2018 – 2020 роки у розрізі платежів, що надходять до бюджету міста Кам'янське, опрацьовану разом з ОДПІ та структурними підрозділами міської ради.

Підготовлено 13 розпоряджень міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2017 рік».

Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних асигнувань міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на черговій сесії міської ради.

Вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів відповідно до бюджетного законодавства, складались довідки про уточнення показників та надавались управлінню державної казначейської служби у місті. Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, Кам’янської об’єднаної державної податкової інспекції, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 16.12.2016 №560-12/VII «Про міський бюджет на 2017 рік», від 22.02.2017 №27 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2017 році», від 22.02.2017 №28 «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів», від 27.01.2016 №5 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», від 24.02.2017 №662-14/VІІ «Про Програму виконання депутатських повноважень», від 17.09.2014 №175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму». Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові, про хід виконання розпорядження голови ОДА – до департаменту фінансів облдержадміністрації.

До Східного офісу Держаудитслужби щомісячно направлялась узагальнена інформація про реалізацію матеріалів ревізії бюджету м. Кам'янського .

На виконання контрольних завдань Міністерства фінансів України до департаменту фінансів ОДА надані інформації щодо очікуваних надходжень у 2017 році та прогнозу надходжень на 2018-2020 роки у розрізі платежів, що надходять до бюджету міста, та, по окремо визначених податках і зборах.

В рамках проведення роботи по забезпеченню надходжень належних міському бюджету коштів, виконання доходної частини бюджету та забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери за підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради направлено листи керівникам ТОВ «Конкрет», ТОВ «Металкомпані Л», ДП «Дослідно-експериментальне підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України», ТОВ РСП ЛТД, директору проектного інституту промисловості і продуктів органічного синтезу УкрДІАП, ТЗОВ «Дніпровський автобусний завод» про погашення заборгованостей до бюджетів усіх рівнів.

З метою подання матеріалів до Міністерства фінансів України для погодження обсягу та умов отримання зовнішнього місцевого запозичення (кредит НЕФКО) для міста Кам’янське підготовлені дані щодо фактичних надходжень за 2010-2016 роки та очікувані і прогнозні надходження до міського бюджету на 2017-2019 роки, аналітичні дані з 2010 по 2022 роки про обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, який планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом періоду його погашення, а також на здійснення платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань.

Протягом ІІІ кварталу проводилась певна робота щодо правильності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів.

Перевірялись та погоджувались висновки ОДПІ за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до міського бюджету.

Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо.

На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м. Дніпродзержинська», від 30.01.2015 №1209-59/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого підготовлена та надана міському голові відповідна інформація.

      Підготовлено матеріали на 3 засідання комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

      У даному напрямку координувалась робота Кам'янського об’єднаного управління ПФУ, Кам’янської ОДПІ та структурних підрозділів міської ради.

Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті.

       Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні матеріали.

      Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідна записка, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстр розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань:

- «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І півріччя 2017 року», яким визначено напрямки роботи виконавчих органів міської ради, контролюючих органів міста та інших учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної частини бюджету, скороченню податкового боргу, підвищенню рівня платіжної дисципліни комунальних підприємств;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 560-12/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік».

Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» та довідок департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для спільного виконання. Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства.

      До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста. Надавалася інформація міському голові щодо стану внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни за І півріччя 2017 року.

Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики та до інших державних соціальних фондів міста. Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження. Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКСУ на отримання заробітної плати та оплати послуг.

Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги “Журнал-Головна”.

Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей.

Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості.

Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту.

Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи.

Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми «Кадри».

                      Директор департаменту фінансів                         Л.Ф. ШЕВЧЕНКО