Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

План роботи відділу на 2018 рік

 

№ п/п

Найменування заходів

Строк виконання

П.І.Б.
відповідального

П.І.Б.
виконавця

Примітка

І. Аналітична робота

1.1.

Поточне опрацювання чинного законодавства України

Протягом року

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

1.2.

Перевірка на відповідність нормам законодавства проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, підготовлених структурними підрозділами апарату міської ради та виконавчими органами міської ради

Протягом року

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І..

 

1.3.

Аналіз матеріалів, що надходять від правоохоронних та контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи

По мірі надходження

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

1.4.

Підготовка проектів відповідей, висновків, пропозицій, зауважень на документи з правових питань, що надходять до міської ради чи її виконавчого комітету

По мірі надходження

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

1.5.

Аналіз наслідків розгляду судових справ, укладених договорів (контрактів) та їх виконання

По мірі необхідності

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

 

ІІ. Методична робота

2.1

Надання методично-правової допомоги постійним комісіям міської ради, депутатам міської ради, працівникам апарату міської ради, керівникам структурних підрозділів

По мірі необхідності

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

2.2.

Прийняття участі у роботі з укладання договорів, здійснення правової оцінки договорів (контрактів) 

По мірі надходження

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

2.3.

Прийняття участі у роботі комісій, груп та інших утворювань, що створюються за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого комітету

По мірі необхідності

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

ІІІ. Організаційне забезпечення

3.1.

Ведення претензійної та позовної роботи

Постійно

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

3.2.

Представлення інтересів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у судах загальної та спеціальної юрисдикції України, інших органах, підприємствах, організаціях, установах під час розгляду правових питань або спорів

Постійно

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

3.3.

Прийняття участі в особовому прийомі громадян керівництвом міської ради, надання необхідної правової допомоги у вирішення питань, що виникають

По мірі необхідності

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

3.4.

Здійснення заходів щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами відділу антикорупційного законодавства

Постійно

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

3.5.

Розгляд скарг, заяв, пропозицій громадян, депутатських звернень, запитів на інформацію надання висновків
з правових питань щодо таких звернень у разі необхідності, підготовка  зауважень та особистих думок до розпорядчих актів

По мірі надходження

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

ІV. Робота з кадрами

4.1.

Сприяння в організації правової роботи у виконавчих органах міської ради, координація співпраці юрисконсультів виконавчих органів

По мірі необхідності

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

 

4.2.

Прийняття участі у заходах, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, проведення занять
з вивчення нормативно-правових актів, що стосуються їх діяльності

По мірі необхідності

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

4.3.

Унесення міському голові пропозицій щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу

По мірі необхідності

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

 

4.4.

Участь у роботі конкурсної комісії

По мірі необхідності

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік

В.І.

 

4.5.

Забезпечення проходження стажування

По мірі необхідності

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.

 

V. Вивчення передових розробок та впровадження власних новітностей у роботі

5.1.

Вивчення змін у законодавстві

Постійно

Білий О.С.

Сіренко А.Л.

Бєлкіна Л.А.

Голенко М.О.

Бурдік В.І.