Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Старший інспектор

Старший інспектор

Фея Галина Павлівна

Посада: Старший інспектор
Телефон: (097) 354-21-51

 

Основні посадові обов’язки

Старший інспектор:

1. Участь у вивчені стану здоров'я населення міста, розробці заходів запобігання та зниження захворюваності, інвалідності, смертності, збільшенню тривалості життя людей.

2. Ведення встановленої звітно-облікової медичної документації, участь в організації та проведенні медичних колегій, апаратних та оперативних нарад.

3. Здійснення координації роботи з заступниками керівників закладів охорони здоров’я міста.

4. Впровадження наукових досягнень в роботу закладів охорони здоров’я.

5. Сприяння взаємодії закладів охорони здоров’я міста з громадськими організаціями, контроль за виконанням державних цільових програм.

6. Здійснення контролю за своєчасним виконанням контрольних документів, розглядом письмових та усних звернень громадян, сприяння об’єктивному і своєчасному вирішенню порушених у них питань.

7. Участь у підготовці наказів по управлінню охорони здоров’я міської ради.

8. Координація роботи з міськими позаштатними фахівцями охорони здоров’я.

9. Ведення особистого прийому громадян, надання організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я міста.

10. Здійснення інших функцій, передбачених законодавством та пов’язаних з реалізацією наданих повноважень.