Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Начальник управління

Начальник управління

Мандзюк Віталій Миколайович

Посада: Начальник управління
Ел.скринька: uoz@kam.gov.ua
Телефон: (0569) 56-07-65

 

Завдання та обов'язки

Начальник управління:

 

1. Здійснює керівництво діяльністю управління   відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів.

2. Забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я.

3. Подає керівництву міської ради пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

4. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підпорядкованих комунальних підприємств та закладів міста.

5. Здійснює роботу щодо координації та ефективності використання медичних кадрів.

6. Організовує лікувально-профілактичну, санітарно-епідеміологічну, фармацевтичну, фінансово-економічну, кадрову та адміністративно-господарську діяльність мережі закладів охорони здоров’я, які фінансуються  за рахунок коштів державного бюджету (Національна служба здоров’я України) та  міського бюджету.

7. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку галузі охорони здоров’я, виконання державних програм, діяльності управління та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій, готує відповідні розпорядчі документи з цього питання.

8. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління з іншими виконавчими органами міської ради, органами державного нагляду і контролю відокремлених  підрозділів державних установ Міністерства охорони здоров’я на території міста та забезпечує взаємодію мережі закладів охорони здоров’я усіх рівнів щодо надання медичної допомоги.

9. Сприяє створенню належних умов праці, забезпечує контроль  за станом трудової та виконавської дисципліни, додержанням посадовими особами  управління правил охорони праці та протипожежного захисту.

10. Бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних програм з питань, що належать до компетенції управління.

11. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель.

12. Готує проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за напрямами діяльності у межах наданих управлінню повноважень.

13. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності управління.

14. Здійснює загальне керівництво щодо ведення діловодства    в управлінні, відповідає за організацію та ведення діловодства відповідно   до державних стандартів, нормативно-правових актів з питань ведення діловодства та архівної справи, а також перевіряє та контролює його ведення,  за необхідності вживає відповідних заходів.

15. Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства  з питань служби в органах місцевого самоврядування, запобігання та протидії корупції, правил внутрішнього трудового розпорядку.

16. Контролює роботу закладів охорони здоров’я щодо надання лікувально-профілактичної допомоги населенню.

17.   Здійснює контроль за збалансованим економічним та соціальним розвитком установ охорони здоров’я, узгодженням потреб розвитку мережі закладів, які надають медичні послуги.

18.   Вивчає стан здоров’я населення, розробляє заходи щодо запобігання та зниження захворюваності, інвалідності, смертності, збільшення тривалості життя людей.

19.   Контролює координацію роботи міських служб охорони здоров’я щодо основних напрямів діяльності, організацію невідкладної медичної допомоги, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя. 

20.   Аналізує спільно з позаштатними спеціалістами управління рівень та якість медичних послуг, які надаються населенню сектором приватних медичних практиків, а також особами, які здійснюють приватну трудову діяльність в галузі охорони здоров’я.

21.   Узгоджує документацію щодо діяльності закладів охорони здоров’я, аптечних закладів, суб’єктів підприємницької діяльності, які надають медичні послуги.

22.   Здійснює контроль за виконанням державних цільових програм  за напрямом діяльності. 

23.   Здійснює участь у відпрацюванні розділів мобілізаційного плану міста.

24.   Забезпечує реалізацію актів законодавчої і виконавчої влади державного, обласного рівня у галузі охорони здоров’я населення на території міста і селища Карнаухівка установами охорони здоров’я.

25.   Розробляє необхідні довідкові та інструктивно-методичні матеріали, готує відповідні звіти з питань, що належать до компетенції управління. 

26.   Веде особистий прийом громадян.

27.   Забезпечує організацію ділового листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.