Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Начальник управління

Начальник управління

Мандзюк Віталій Миколайович

Посада: Начальник управління
Ел.скринька: uoz@kam.gov.ua
Телефон: (097) 354-21-51

 

Основні посадові обов’язки

Начальник управління:

1. Здійснення керівництва роботи управління, розподіл обов’язків між працівниками, контроль виконання ними своїх завдань.

2. Організація лікувально-профілактичної, санітарно-епідеміологічної, фармацевтичної, фінансово-економічної, кадрової та адміністративно-господарської діяльності мережі закладів охорони здоров’я, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (Національна служба здоров’я України) та міського бюджету.

3. Аналіз стану і тенденції розвитку галузі охорони здоров’я, виконання державних програм, діяльності управління та прийняття відповідних рішень щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій, підготовка відповідних розпорядчих документів з цього питання.

4. Узгодження документації щодо діяльності закладів охорони здоров’я, аптечних закладів, які надають медичні послуги: контроль виконання державних цільових програм за напрямом діяльності; участь у відпрацюванні розділів мобілізаційного плану міста; реалізація актів законодавчої і виконавчої влади державного, обласного рівня у галузі охорони здоров’я населення на території міста установами охорони здоров’я.

5. Участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних програм з питань, що належать до компетенції управління.

6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель. Підготовка проєктів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень за напрямами діяльності у межах наданих управлінню повноважень.

7. Контроль роботи закладів охорони здоров’я щодо надання лікувально-профілактичної допомоги населення: розробка заходів щодо запобігання та зниження захворюваності, інвалідності, смертності, збільшення тривалості життя людей; контроль координаціії роботи міських служб охорони здоров’я щодо основних напрямів діяльності, організація невідкладної медичної допомоги, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя.

8. Підготовка необхідних довідкових та інструктивно-методичних матеріалів, відповідних звітів з питань, що належать до компетенції управління, ведення особистого прийому громадян; забезпечення організації ділового листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.

9. Здійснення заходів із дотримання посадовими особами управління та керівниками закладів охорони здоров’я вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо: запобігання конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі або в інший спосіб, передбачений законодавством; недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення та невідкладного повідомлення у письмовій формі безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

10. Здійснення інших функцій, передбачених законодавством та пов’язаних з реалізацією наданих повноважень.