Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про управління

Створено: 2016-02-09 17:54:15Оновлено: 2021-05-17 11:47:54

 

  

ПОЛОЖЕННЯ
про управління охорони здоров
я Кам’янської міської ради

(код ЄДРПОУ 02012740)

(в новій редакції)

 

І. Загальні положення

1.1. Управління охорони здоров’я Кам’янської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ 24604168).

Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має  печатку з зображенням Державного герба України, своїм найменуванням  та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи передбачені діловодством.

Управління є правонаступником департаменту охорони здоров’я  та соціальної політики Кам’янської міської ради в частині повноважень наданих управлінню (код ЄДРПОУ 02012740).

Місце знаходження управління:

51931

м.Кам’янське,

вулиця Галини Романової,

будинок 4.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Положення про управління затверджується міською радою.

1.5. У складі управління можуть створюватися структурні підрозділи  без права юридичної особи.

1.6. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, обслуговуючим мережу комунальних закладів охорони здоров’я,  які фінансуються з міського бюджету.

1.7. Структура управління, його чисельність, фонд оплати праці затверджуються міською радою.

1.8. При управлінні існує структурний підрозділ «Централізована бухгалтерія при управлінні охорони здоров’я Кам’янської міської ради».

1.9. Управлінню підзвітні, підконтрольні та підпорядковані:

1.9.1. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1».

1.9.2. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3».

1.9.3. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня №1».

1.9.4. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня №4».

1.9.5. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня №5».

1.9.6. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська дитяча лікарня».

1.9.7. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня №7».

1.9.8. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги».

1.9.9. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня №9».

1.9.10. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міський консультативно-діагностичний центр».

1.9.11. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська поліклініка №6».

1.9.12. Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська стоматологічна поліклініка».

1.9.13. Централізована бухгалтерія при управлінні охорони здоров’я Кам’янської міської ради.

1.9.14. Комунальний заклад охорони здоров’я Кам’янської міської ради «Міський медичний центр здоров’я та медицини спорту».

1.10. Скорочена назва управління – УОЗ.

 

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями управління є:

2.1. Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.     

2.2. Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони здоров’я. 

2.3. Виконання функцій головного розпорядника коштів бюджету міста на здійснення заходів з виконання державних та регіональних програм охорони здоров'я.

2.4. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я  для нормативного забезпечення населення міста первинною медико-санітарною допомогою, стаціонарною та спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною допомогою.

2.5. Реалізація на території міста делегованих повноважень міської ради  у сфері охорони здоров’я.

2.6. Створення умов для розвитку місцевих програм з питань охорони здоров’я.

2.7. Забезпечення фінансування закладів охорони здоров’я.

ІІІ. Функції

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує в межах наданих повноважень доступність   та безоплатність медичного обслуговування населення на території міста відповідно до нормативних документів, які діють в галузі охорони здоров’я  та у межах виділених міською радою асигнувань.

3.2. Забезпечує координацію та контроль щодо підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я міста, забезпечує організацію фінансування їх матеріально-технічного забезпечення та здійснює централізовані закупівлі за кошти міського бюджету та медичної субвенції   з державного бюджету для мережі закладів.

3.3. Вивчає стан здоров’я населення, розробляє заходи щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

3.4. Реалізовує профілактичні стратегії охорони здоров’я на території міста.

3.5. Організовує впровадження надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та надання вторинної медичної допомоги.

3.6. Організовує та контролює забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.

3.7. Організовує систематичне обстеження (диспансеризацію) осіб,  які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, осіб, евакуйованих і відселених із зон відчуження.

3.8. Організовує та контролює реалізацію заходів, спрямованих  на профілактику соціально небезпечних захворювань (туберкульозу,  ВІЛ-інфекції тощо).

3.9. Здійснює спільно з іншими виконавчими органами міської ради необхідні заходи щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасно інформує про них населення.

3.10. Організовує та контролює в межах наданих повноважень проведення закладами охорони здоров’я міста профілактичних та протиепідемічних заходів, проведення медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та навчання громадян, інших заходів, передбачених санітарно-гігієнічними та санітарно-епідеміологічними правилами і нормами.

3.11. Забезпечує спільно з іншими виконавчими органами міської ради реалізацію державної політики у сфері охорони материнства та дитинства, виконання галузевих та регіональних програм, розроблення і здійснення контролю за поліпшенням становища дітей. 

3.12. Сприяє розвитку всіх видів медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я, які проводять господарську діяльність з медичної практики.

3.13. Удосконалює форми та методи економічного управління мережею закладів охорони здоров’я, вживає заходів щодо впровадження у діяльність медичних установ принципів медичного страхування.

3.14. Сприяє роботі щодо впровадження у практику наукових досягнень  і передового досвіду у галузі охорони здоров’я.

3.15. Організовує спільно з іншими виконавчими органами міської ради лікувально-оздоровчу роботу при підготовці громадян до військової служби.

3.16. Організовує та контролює надання медичної допомоги пільговим категоріям населення відповідно до чинного законодавства.

3.17. Забезпечує діяльність:

- координаційної ради з питань охорони здоров’я з її робочими групами;

- надзвичайної протиепізоотичної комісії;

- надзвичайної протиепідемічної комісії.

3.18. Організовує та координує роботу з питань надання медичної допомоги учасникам антитерористичної операції, членів їх сімей, та членів сімей загиблих учасників АТО.

3.19. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення дітей диспансерної групи.

3.20. Організує та контролює роботу щодо підготовки, перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників управління та підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я.

3.21. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників управління, підпорядкованих закладів, підприємств і організацій державними та міськими  нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у діяльності щодо охорони здоров’я.

3.22. Готує в межах повноважень розпорядчі акти міської ради,  її виконавчого комітету та міського голови.

3.23. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони здоров’я.

3.24. Координує роботу щодо забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я фінансовими та матеріальними ресурсами в частині виконання міських програм.

3.25. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та громадських об’єднань, уживає відповідно до чинного законодавства заходів щодо усунення причин виникнення скарг, надає консультації громадянам за напрямом діяльності. Веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління, контролює цю роботу у комунальних закладах охорони здоров’я міста.

3.26. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції управління.

3.27. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

3.28. Здійснює в межах повноважень заходи щодо запобігання і протидії корупції та контроль за додержанням підпорядкованими посадовими особами вимог антикорупційного законодавства.

3.29. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями  і правилами діловодства.

3.30. Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань міської ради та її виконавчого комітету.

3.31. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

ІV. Права

Управління має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку  від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Оприлюднювати в засобах масової інформації інформацію з питань, віднесених до компетенції управління.

4.5. Здійснювати в межах наданих повноважень перевірки звітів, планів, кошторисів, фінансово-бухгалтерських та інших документів, пов’язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням виділених на охорону здоров’я бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки   і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок.

4.6. Брати участь в роботі засідань міської ради та її виконавчого комітету, нарадах та семінарах, які проводяться цими органами.

4.7. Надавати пропозиції щодо внесення до проектів рішень  і розпоряджень міського голови питань, що відносяться до компетенції управління.

4.8. Готувати розпорядчі акти за напрямком діяльності. 

4.9. Вимагати в межах повноважень від підпорядкованих підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.

4.10. Здійснювати контроль за організацією лікувально-профілактичного процесу у комунальних закладах охорони здоров’я.

4.11. Контролювати хід виконання комплексних програм в галузі охорони здоров’я.

4.12. Вживати заходів щодо заохочення та притягнення   до відповідальності керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я.

4.13. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності необхідні статистичні дані, звіти, документи та інші матеріали, які стосуються діяльності управління або необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.14. Уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління.

V. Організація роботи

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду  і звільняється з посади у встановленому законом порядку.

5.2. Начальник управління здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень управління, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на управління завдань та визначає ступінь відповідальності підлеглих працівників.

5.3. Посадові інструкції начальника та працівників управління погоджує заступник міського голови за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.4. У разі утворення у складі управління структурних підрозділів начальник управління затверджує їх положення.

5.5. Начальник управління має право розпоряджатися рахунками управління,  підписувати  документи, які стосуються  діяльності  управління, та делегувати право підпису посадовим особам щодо окремих фінансових операцій.

5.6. Посадові особи зобов’язані дотримуватись правил запобігання  та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України   «Про запобігання корупції» та розпорядженням міського голови. 

5.7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів  і видатків, штатний розпис управління затверджуються міською радою. 

Доходи одержані управлінням використовуються винятково  для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.

Фінансування централізованої бухгалтерії при управлінні здійснюється    за рахунок коштів міського бюджету для забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів охорони здоров’я. 

5.8. Управління забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для роботи та зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і діловими матеріалами за напрямком роботи.