Заступник начальника управління з матеріально-технічного забезпечення

Заступник начальника управління з матеріально-технічного забезпечення

Береза Катерина Олександрівна

Посада: Заступник начальника управління з матеріально-технічного забезпечення
Телефон: (0569) 56-07-65

ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Заступник начальника управління: 

1. Координує діяльність управління охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, а також  державних програм щодо забезпечення закладів охорони здоров’я матеріально-технічним забезпеченням в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги.

2. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів охорони здоров’я, сприяє їх матеріально-технічному та методичному забезпеченню.

3. Здійснює аналіз стану матеріально-технічного забезпечення та сприяє покращенню розвитку мережі закладів охорони здоров'я, ходу виконання державних програм, діяльності управління та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій, готує відповідні директивні документи з цього питання.

4. В межах своїх повноважень, сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів охорони здоров’я міста, введенню в дію нових приміщень, реконструкції і переобладнанню діючих закладів, забезпеченню лікувального процесу діагностичним, лабораторним, стерилізаційним та іншим обладнанням та інвентарем відповідно до норм оснащення, оновленню медичної апаратури, санітарного транспорту, здійснює контроль за використанням комунального майна за призначенням.

5. Контролює заходи з впровадження комп’ютерних методів обліку та автоматизованих систем управління в закладах охорони здоров'я, підпорядкованих управлінню.

6. Надає консультаційно-методичну допомогу підпорядкованим закладам охорони здоров’я з питань здійснення закупівель товарів, робіт та послуг.

7. Вивчає зміни в законодавстві України, досвід роботи інших міст України з питань, що належать до компетенції управління.

8. Забезпечує заходи щодо запобігання корупції та контроль за додержанням посадовими особами управління вимог антикорупційного законодавства.

9.  Розробляє та бере участь у розробці документів правового характеру, що стосуються організації діяльності закладів охорони здоров’я міста. 

10. Здійснює методичне керівництво правовою роботою закладів охорони здоров’я міста та надає правову допомогу щодо оформлення правових документів.

11. Бере участь у процесі оптимізації розгляду звернень громадян,у тому числі в підготовці обґрунтованих відповідей на заяви, звернення та скарги громадян.

12. Здійснює вивчення, аналіз та узагальнення результатів розгляду звернень громадян, з метою напрацювання відповідних пропозицій щодо усунення недоліків і вдосконалення методів та форм діяльності закладів охорони здоров’я, підпорядкованих управлінню.

13.   Подає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності.

14. Організовує проведення експертизи громадських проектів, які прийняли участь у партиципаторному бюджетуванні (бюджет участі у м. Кам’янське) у межах повноважень з метою оцінки на предмет відповідності законодавства, проведення аналізу можливості їх виконання.

15. Координує у межах повноважень, реалізацію громадських проектів- переможців, які прийняли участь у партиципаторному бюджетуванні (бюджет участі у м. Кам’янське).

16. Організовує проведення засідань з керівниками та їх заступниками у межах компетенції.

17. У межах своїх повноважень, організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування,  підприємствами, установами та організаціями.