Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської міської ради за 2 квартал 2020 року

Створено: 2020-07-20 12:57:31Оновлено: 2020-07-20 13:18:16

 

З В І Т

про роботу відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської  міської ради за 2 квартал 2020 року

  1. 1.     Аналітична робота

Працівники відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради у звітному періоді працювали відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р., ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

За вказаний період здійснювався аналіз виконання виконавчими органами міської ради та правоохоронними органами міста розпорядчих документів Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агенства з питань запобігання корупції, голови Дніпропетровської ОДА, міського голови, а також рішень міської ради та її виконавчого комітету.

За результатами проведеного аналізу підготовлено та направлено узагальнені інформації до облдержадміністрації на виконання:

- рішення Дніпропетровської обласної ради від 25.03.2016 №30-3/VII «Про регіональну Програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2020 року»;

- розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 22.07.2014 №Р-422/0/3-14 «Про план заходів щодо запобігання на території Дніпропетровської області проявам тероризму»;

- листа т.в.о. голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Батури Д.І. від 03.09.2019 №8009/0/1-19 про розгляд та опрацювання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №693-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року».

За напрямком роботи відділу підготовлені узагальнені інформації міському голові на виконання:

- рішення міської ради  від 21.12.2018 №1283-30/VIІ «Про Комплексну програму забезпечення громадського (публічного) порядку та громадської безпеки у м. Кам’янське на 2019-2021 роки»;

- розпорядження міського голови від 07.05.2018 №174-р «Про затвердження заходів щодо запобігання проявам тероризму на території міста»;

За звітний період до обласної державної адміністрації на виконання вимог законодавчих та розпорядчих актів, рекомендацій, доручень надано 3 (три) відповіді.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» для розгляду відділу надійшло 9 (девʼять) звернень громадян які були своєчасно опрацовані та надано відповіді заявникам.  

Методична робота

Проводилась методична та обʼємна роз’яснювальна робота щодо забезпечення дотримання посадовими особами антикорупційного законодавства.

Проведено перевірку фактів своєчасності подачі 6(шести) декларацій посадових осіб перед звільненням.

Також, була здійснена перевірка факту подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

За результатами перевірки до НАЗК направлено 3 повідомлення, за фактом несвоєчасного подання щорічної декларації.  

Проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо заповнення посадовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ, організацій міста декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Завдяки своєчасно проведеній обʼємній роз’яснювальній роботі співробітниками відділу, відмічається стійке зниження фактів загальної кількості неподаних або несвоєчасно поданих декларацій декларантами у порівнянні з минулими роками, що є одним з основних пріоритетних досягнень в питаннях запобігання корупції.

Відділ веде чотири окремі розділи на офіційному вебсайті міської ради під назвою: «Я маю право», «Запобігання проявам корупції», «Громадські формування з охорони громадського порядку», «Центри пробації» в яких розміщено соціальну важливу інформація для громадян. Поступово розділи наповнюються новою інформацією.

Розміщено 1  статтю в газеті: «Любимый город» під назвою: «До уваги суб’єктів декларування! Закінчується строк подання декларації за 2019 рік».

 На офіційному вебсайті міської ради в розділі «Новини» розміщувалась актуальна інформація, яка стосувалась напряму роботи відділу.

3. Організаційна робота

Забезпечено координацію діяльності виконавчих органів міської ради щодо сприяння правоохоронним органам міста з питання організації та забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів різних напрямків з урахуванням Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі за участю працівників відділу. З цією метою до правоохоронних органів направлено 14 повідомлень. Завдяки вжитим заходам грубих порушень публічної безпеки не допущено.

Підготовлені проєкти розпоряджень міського голови:

- від 01.04.2020 №145-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20.12.2017 №461-р зі змінами»;

- від 01.04.2020 №146-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.02.2020 №77-р»;

- від 01.04.2020 №147-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 21.01.2020 №44-р»;

- від 01.04.2020 № 148-р  «Про зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів у департаменті з гуманітарних питань міської ради»;

 - від 22.06.2020 №232-р «Про вреглювання конфлікту інтересів  у комунальному підприємстві Кам’янської міської ради «Лівобережний парк»;

Підготовлення проєкти рішення міської ради:

-  «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2017 №663-14/VII «Про затвердження положення про відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської міської ради»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.11.2018 №1247-29/VII «Про затвердження Кодексу етики для Кам’янського міського голови та депутатів Кам’янської міської ради».

З метою недопущення порушень чинного законодавства, впорядкування роботи виконавчих та дорадчих органів міської ради, забезпечення виконання покладених на відділ повноважень були підготовлені та надані керівництву близько 43 службових записок, у тому числі щодо антикорупційного законодавства.

Підготовлено близько 40 листів, інформацій, телефонограм за напрямком роботи відділу до виконавчих органів міської ради та правоохоронних органів.

На постійному контролі відділу (в межах повноважень) тримаються рекомендації Transparency International Україна щодо рейтингу нашого міста.

          26.06.2020 проведено нараду-семінар щодо дотримання Закону України «Про запобігання корупції» з відповідальними особами за заходи з протидії корупції комунальних підприємств, закладів міської ради.

Взято участь:

- у роботі спостережної комісії при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради (головний спеціаліст відділу – секретар спостережної комісії);

-  засіданнях конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Кам’янської міської ради та її виконавчих органах;

- засіданнях тендерного комітету Кам’янської міської ради;

- засіданнях конкурсної комісії з відбору інститутів громадського суспільства для надання фінансової підтримки з міського бюджету;

- засіданнях адміністративної комісії при виконавчому комітеті Камʼянської міської ради;

- засіданнях комісії для попереднього розгляду питань про нагородження.

Надіслано  інформацію виконавчим органам міської ради, в тому числі без статусу юридичних осіб, щодо правового статусу викривача. Ознайомлено    з роз’ясненням НАЗК від 23.06.2020 №5.

Прослухано:

-16.06.2020 онлайн конференцію «Як захистити громаду від корупції?»;

- онлайн-дискусію «Прозорі медичні закупівлі та кадрова політика як елементи боротьби з корупцією»;

- онлайн-дискусію «Антикорупційна політика в оборонній галузі: управління майном та закупівлі».

Розглянуто наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 №127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції листа щодо надання роз’яснень з приводу з реалізації зазначеного закону.

З 01.06.2020, щоденно, згідно внесенних змін до ЗУ «Про запобігання корупції», здійснюється візування проектів наказів, розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також з кадрових питань.

Ведеться моніторинг Єдиного реєстру судових рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ, організацій до відповідальності за вчинення корупційного або  пов’язаного з корупцією правопорушення з подальшим відповідним реагуванням в межах чинного законодавства.

Посадовими особами відділу постійно проводиться робота щодо вивчення законодавства України та нормативно-правових документів, які регламентують роботу відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради.

З метою забезпечення належної трудової дисципліни, недопущення фактів порушення вимог правил етичної поведінки, запобігання та протидії корупції, постійно зверталась увага посадових осіб відділу на дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку у виконавчих органах міської ради, вимог антикорупційного законодавства.

 

 

Начальник відділу запобігання

корупції та взаємодії з правоохоронними

органами міської ради                                                                    Ігор ЛУШПАЙ