Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

З В І Т про роботу відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської міської ради за 2 квартал 2021 року

Створено: 2021-07-21 07:44:33Оновлено: 2021-07-21 08:05:35

З В І Т

про роботу відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської  міської ради за ІІ квартал 2021 року

Аналітична робота

У звітному періоді здійснювався аналіз виконання виконавчими органами міської ради та правоохоронними органами міста розпорядчих документів голови Дніпропетровської ОДА, міського голови, а також рішень міської ради та її виконавчого комітету.

За результатами проведеного аналізу підготовлено узагальнені інформації до облдержадміністрації на виконання:

- розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 26.10.2020№Р-735/0/3-20 «Про погодження проєкту змін до регіональної Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період  до 2020 року та продовження терміну її дії на період до 2025 року».

- розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 22.07.2014 №Р-422/0/3-14 «Про план заходів щодо запобігання на території Дніпропетровської області проявам тероризму»;

- спільного розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та голови Дніпропетровської обласної ради від 28.05.202 №Р-494/0/3/-21/118-р «Про заходи спрямовані  на протидію поширенню наркоманії серед неповнолітніх у Дніпропетровській області до 2025 року».

За напрямком роботи відділу підготовлені узагальнені інформації міському голові на виконання рішення міської ради від 26.02.2021 №138-0530/VIІІ «Про затвердження комплексної Програми забезпечення громадського (публічного) порядку та безпеки у місті Кам’янське на 2021-2025 роки» ;

За звітний період до обласної державної адміністрації на виконання вимог законодавчих та розпорядчих актів, рекомендацій, доручень надано 3 відповіді.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» для розгляду відділу надійшло 10 звернень громадян.  

 

Методична робота

Проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо заповнення посадовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ, організацій міста декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та шляхів усунення й запобігання конфліктів інтересів. За звітний період надано близько 60 консультацій.

Проведено перевірку фактів своєчасності подачі 11 декларацій перед звільненням.

Також, була здійснена перевірка факту подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

За результатами перевірки до НАЗК направлено 5 повідомлень, за фактом неподання/несвоєчасного подання декларацій.

Проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо заповнення посадовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ, організацій міста декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відділ веде чотири окремі розділи на офіційному вебсайті міської ради під назвою: «Я маю право», «Запобігання проявам корупції», «Громадські формування з охорони громадського порядку», «Центри пробації» в яких розміщено соціальну важливу інформація для громадян. Поступово розділи наповнюються новою інформацією.

На офіційному вебсайті міської ради в розділі «Новини» розміщувалась актуальна інформація, яка стосувалась напряму роботи відділу.

Проводилась правороз’яснювальна робота спрямована на запобігання отримання посадовими особами міськради та її структурними підрозділами громадянства інших держав (подвійного громадянства).

 

3. Організаційна робота

Забезпечено координацію діяльності виконавчих органів міської ради щодо сприяння правоохоронним органам міста з питання організації та забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів різних напрямків з урахуванням Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі     за участю працівників відділу. З цією метою до правоохоронних органів направлено 22 повідомлення. Завдяки вжитим заходам грубих порушень публічної безпеки не допущено.

Підготовлені проєкти розпоряджень міського голови:

- від 20.05.2021 №182-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 08.10.2020 №349-р»;

- від 28.05.2021 №217-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.08.2018 №313-р»;

- від 14.06.2021 №253-р «Про заходи, спрямовані на протидію поширеннюнаркоманії серед неповнолітніх у м.Кам’янському, до 2025 року»;

- від 14.06.2021 №255-р «Про затвердження Положення про впровадження механізмів заохочень  та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією  правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

- від 14.06.2021 №256-р «Про затвердження Правил врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах Кам’янської міської ради».

Підготовлення проєкти рішення міської ради:

- від 06.04.2021 №163-06/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.11.2018 №1247-29/VII зі змінами»;

- 23.06.2021 №240-08/VIII  «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2021 №138-05/VІІІ».

Підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету міської ради:

- від 27.04.2021 №275 «Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників підприємств, закладів та установ,  засновником яких є Кам’янська міська рада».

Направлено 1 повідомлення до НАЗК щодо можливого конфлікту інтересів з боку депутата Камʼянської районної ради.

З метою недопущення порушень чинного законодавства, впорядкування роботи виконавчих та дорадчих органів міської ради, забезпечення виконання покладених на відділ повноважень були підготовлені та надані керівництву близько 46 службових записок, у тому числі щодо антикорупційного законодавства.

Здійснювалась підготовка листів, інформацій, телефонограм за напрямком роботи відділу до виконавчих органів міської ради та правоохоронних органів.

На контролі відділу (в межах повноважень) тримаються рекомендації Transparency International Україна щодо рейтингу нашого міста. Станом на теперішній час відділом отримано максимальну кількість балів із можливих за напрямком запобігання та протидії коррупції.

Взято участь:

- у роботі спостережної комісії при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради;

-  засіданнях конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Кам’янської міської ради та її виконавчих органах;

- засіданнях громадської комісії з житлових питань;

- нарадах щодо організації свят на території міста;

- засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у м.Кам’янському;

- засіданнях тендерного комітету Кам’янської міської ради;

- засіданнях конкурсної комісії з відбору інститутів громадського суспільства для надання фінансової підтримки з міського бюджету;

- засіданнях адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради;

- засіданнях комісії для попереднього розгляду питань про нагородження;

- презентації результатів опитування «Антикорупційна доброчесність – 2020»;

- конференції «Основні досягнення, та пріоритетні напрямки діяльності уповноважених органів з питань пробації».

Керівникам виконавчих органів міської ради надіслано інформацію щодо: онлайн семінару «Конфлікт інтересів в органах місцевого самоврядування: запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (судова практика).

Керівникам підприємств, установ, організацій, засновником яких є Кам’янська міська рада,ознайомлено з новими методичними роз’ясненнями від 02.04.2021 №5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції».

Прослухано:

- 15.04.2021 он-лайн семінар «Конфлікт інтересів в органах місцевого самоврядування: повноваження та приватний інтерес: точки дотику».

Здійснювалось візування проєктів наказів, розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також з кадрових питань.

На постійній основі здійснювались заходи з виявлення конфлікту інтересів.

Ведеться відповідний облік посадових осіб органів місцевого самоврядування, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проводиться координаційна робота з уповноваженими особами з питань запобігання корупції виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, надаються практичні рекомендації.

Ведеться моніторинг Єдиного реєстру судових рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ, організацій до відповідальності за вчинення корупційного або  пов’язаного з корупцією правопорушення.

Посадовими особами відділу постійно проводиться робота щодо вивчення законодавства України та нормативно-правових документів, які регламентують роботу відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради.

З метою забезпечення належної трудової дисципліни, недопущення фактів порушення вимог правил етичної поведінки, запобігання та протидії корупції, постійно зверталась увага посадових осіб відділу на дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку у виконавчих органах міської ради, вимог антикорупційного законодавства.

 

 

Начальник відділу запобігання

корупції та взаємодії з правоохоронними

органами міської ради                                                                    Ігор ЛУШПАЙ