Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської міської ради за 2 квартал 2019 року

Створено: 2019-07-05 10:01:58Оновлено: 2019-07-05 10:09:32

 

  1. 1.     Аналітична робота

У звітному періоді здійснювався аналіз виконання виконавчими органами міської ради та правоохоронними органами міста розпорядчих документів голови Дніпропетровської ОДА, міського голови, а також рішень міської ради та її виконавчого комітету.

За результатами проведеного аналізу підготовлено узагальнені інформації до облдержадміністрації на виконання:

-                                  рішення Дніпропетровської обласної ради від 25.03.2016 №30-3/VII «Про регіональну Програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2020 року»;

-                           розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 22.07.2014 №Р-422/0/3-14 «Про план заходів щодо запобігання на території Дніпропетровської області проявам тероризму»;

-                                  розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 01.10.2013 №Р-929/0/3-13 «Про регіональний план заходів щодо інтеграції біженців  та осіб, які потребують додаткового захисту в українське суспільство на період до 2020 року».

За напрямком роботи відділу підготовлені узагальнені інформації міському голові на виконання рішення міської ради  від 30.03.2016 №132-06/VIІ «Про Комплексну програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у м. Кам’янське на 2016-2020 роки».

За звітний період до обласної державної адміністрації на виконання вимог законодавчих та розпорядчих актів, рекомендацій, доручень надано 3 відповіді.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» для розгляду відділу надійшло 13 звернень громадян, 3 запити на інформацію.

 

Методична робота

Проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо забезпечення дотримання посадовими особами антикорупційного законодавства.

Проведено перевірку фактів своєчасності подачі 14 декларацій перед звільненням. Направлено 4 повідомлень про встановлення факту неподання/несвоєчасного подання декларації перед звільненням до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Була здійснена перевірка факту подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

За результатами перевірки до НАЗК направлено 7 повідомлень (за фактом неподання щорічної декларації – 1 повідомлення, за фактом несвоєчасного подання щорічної декларації – 1; за фактом неподання декларації після звільнення – 5 повідомлення).

Відділ веде чотири окремі розділи на офіційному веб-сайті міської ради під назвою: «Я маю право», «Запобігання проявам корупції», «Громадські формування з охорони громадського порядку», «Центри пробації» в яких розміщено соціальну важливу інформація для громадян. Поступово розділи наповнюються новою інформацією.

Опрацьовано «Рейтинг прозорості 100 міст України» та з метою підвищення рейтингу нашого міста, ураховуючи рекомендації Transparency International Україна відділом ведеться робота в цьому напрамку.

 

3. Організаційна робота

Забезпечено координацію діяльності виконавчих органів міської ради щодо сприяння правоохоронним органам міста з питання організації  та забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів різних напрямків (свят, мітингів, акцій протесту, інших), у тому числі за участю працівників відділу. З цією метою до правоохоронних органів направлено 48 повідомлень. Завдяки вжитим заходам грубих порушень публічної безпеки не допущено.

Проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо заповнення посадовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ, організацій міста декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

На виконання розпорядження міського голови від 11.02.2019 №48-р «Про проведення перевірок щодо стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції» проведено перевірку щодо стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у комунальній власності міської ради.

На 4 підприємствах виявлені можливі правопорушення пов’язані з корупцією які полягають у неподанні/несвоєчасному поданні декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (близько 75 фактів) та невиконання Закону України «Про запобігання корупції» в частині не направлення повідомлень про встановлення факту неподання/несвоєчасного подання декларацій до НАЗК.

Виявлено порушення Закону України «Про запобігання корупції» та ст. 172-7 КУпАП з боку керівника комунального закладу в частині неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів та  вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Про всі випадки проінформовано НАЗК.

Проводилась робота з відповідальними особами з питань запобігання корупції щодо належного виконання Закону України «Про запобігання корупції».

Відділом проведено аналіз анонімного анкетування посадових осіб місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності міської ради.

19.04.2019 проведено нараду щодо дотримання Закону України «Про запобігання корупції» із уповноваженими особами з питань запобігання корупції виконавчих органів міської ради.

Підготовлено проект рішення міської ради від 27.06.2019 №1474-33/VII «Про внесеня змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 1283-30/VII».

Підготовлено проект розпорядження міського голови від 31.05.2019 №211-р «Про врегулювання конфлікту інтересів у комунальному підприємстві Кам’янської міської ради «Лівобережний парк».

Ведеться моніторинг Єдиного реєстру судових рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ, організацій до відповідальності за вчинення корупційного або  пов’язаного з корупцією правопорушення.   

З метою недопущення порушень чинного законодавства, впорядкування роботи виконавчих та дорадчих органів міської ради, забезпечення виконання покладених на відділ повноважень були підготовлені та надані керівництву близько 40 службових записок, у тому числі щодо антикорупційного законодавства.

Підготовлено близько 120 листів, інформацій, телефонограм за напрямком роботи відділу до виконавчих органів міської ради та правоохоронних органів.

Взято участь:

-  засіданнях конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Кам’янської міської ради та її виконавчих органах;

- організаційного комітету з підготовки та проведення в місті ярмарків.

          - засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у м.Кам’янському

Проведено організаційну роботу щодо прослуховування 28.05.2019 відповідальними особами за заходи з протидії корупції/посадовим особами виконавчих органів міської ради безкоштовного вебінару на тему: «Антикорупційне законодавство: зрозуміти та виконати.».

На виконання телефонограми заступника голови облдержадміністрації Юрченка В.О. від 12.06.2019 проведено організаційну роботу щодо  забезпечення посиленого режиму охорони адміністративних будівель органів місцевого самоврядування, негайного інформування правоохоронних органів про факти надходження погроз щодо вчинення дій терористичного характеру, виявлення підозрілих предметів тощо та ознайомити працівників з памʼяткою першочергових дій при погрозі здійснення терористичного акту.

Проводилась організаційна робота з керівниками громадських формувань з охорони громадського порядку щодо отримання посвідчень членів громадських формувань. Також проводилась організаційна робота щодо діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

Здійснено співпрацю у управлінням патрульної поліції міста Дніпра  щодо забезпечення супроводження спеціалізованими автомобілями національної поліції автоколони з дітьми при відвідуванні 28.05.2019 дітьми пількових категорій Дніпровського державного цирку.

З 28 по 30 травня пройдено навчання на курсах підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Доступ та використання публічної інформації в органах влади. Взаємодія з громадскістю»   у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління  при Президентові України.

Посадовими особами відділу постійно проводилась робота щодо вивчення законодавства України та нормативно-правових документів, які регламентують роботу відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради.

З метою забезпечення належної трудової дисципліни, недопущення фактів порушення вимог правил етичної поведінки, запобігання та протидії корупції, постійно зверталась увага посадових осіб відділу на дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку у виконавчих органах міської ради, вимог антикорупційного законодавства.

 

 

 

Начальник відділу запобігання

корупції та взаємодії з правоохоронними

органами міської ради                                                              І.М. ЛУШПАЙ