Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Інформаційне повідомлення для громадян перед початком обробки персональних даних, які надаються ними для призначення допомог

Створено: 2022-10-12 11:09:04Оновлено: 2023-04-18 16:11:44

Відповідно до статті 6, пунктів 1, 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) департамент соціальної політики Кам’янської міської ради (далі – Департамент) повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, які обробляються за допомогою програмних комплексів, що використовуються в системі соціального захисту населення, третіх осіб, яким передаються такі персональні дані та права суб’єкта персональних даних.

Програмні комплекси, що використовуються для призначення соціальної підтримки (далі – програмні комплекси), створені та впроваджені в експлуатацію Міністерством соціальної політики України.

Володільцем та розпорядником персональних даних, що обробляються під час призначення соціальної підтримки, є Департамент:

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 41490026;

- місцезнаходження: 51900, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, просп. Василя Стуса, буд.10/12;

- номер контактного телефону – (0569)55-43-02; +38(068)576-01-08.

До складу персональних даних (їх зміст) включаються:

- прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи (заявника);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

- паспорт громадянина України (в разі надання паспорта громадянина України у вигляді ID-картки обов’язково надається довідка про місце реєстрації особи);

- свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);

- зареєстроване або фактичне місце проживання;

- номери контактних телефонів;

- декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням соціальної  підтримки, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі – декларація);

- довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

- довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).

- інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.

- якщо заявник вже отримує будь-який із видів соціальної підтримки, який призначається органами соціального захисту населення, відомості про його розмір враховуються цим органом без необхідності її декларування.

- банківські реквізити у форматі IBAN, для перерахунку призначеної суми соціальної  підтримки;

Також, за згодою заявника можуть зазначатися інші відомості, включаючи вік, стать тощо.

Збирання персональних даних здійснюється шляхом надання особою своїх персональних даних під час звернення до Департаменту або його районних управлінь безпосередньо або за допомогою електронних сервісів, шляхом заповнення особою заяви та декларації (у разі необхідності).

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються під час призначення соціальної  підтримки за допомогою програмних комплексів Міністерства соціальної політики України.

Метою обробки (збору) персональних даних є здійснення призначення соціальної  підтримки відповідно до вимог Законів України та постанов Кабінету Міністрів України у сфері соціального захисту населення.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб здійснюється відповідно до статті 16 Закону України «Про захист персональних даних», та відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації».

Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, є Міністерство соціальної політики України, яке акумулює бази даних на центральному сховищі, банківські установи України та АТ «Укрпошта», які здійснюють виплати нарахованих сум безпосередньо заявникам.

Інші особи, що звертаються до Департаменту, мають право отримати персональні дані виключно на підставах, визначених законодавством України.

Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними (транскордонна передача персональних даних) не здійснюється.

Доступ до інформації про особу (персональних даних) під час призначення соціальної  підтримки, формується за допомогою програмних комплексів, мають лише спеціалісти Департаменту шляхом ідентифікації за персональним логіном та паролем з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно із частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.10) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.